Ondernemen in Zaanstad

Actuele informatie over de maatregelen voor ondernemers ten gevolge van de Coronacrisis

Ondernemen en het coronavirus


Vanwege de gevolgen van coronavirus voor veel ondernemers heeft het kabinet steunmaatregelen aangekondigd. Hiermee kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen (NOW), krijgen zelfstandigen een overbrugging (TOZO) en worden zowel rijks- als gemeentelijke belastingregelingen versoepeld. Ook maken compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft en kleine ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Zowel bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel als bij de gemeente Zaanstad kunnen ondernemers terecht met vragen. 

Corona Calculator


Zaanse maatregelen:


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2 en 3)

U kunt bij de gemeente ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten.  De Tozo is verlengd. Tot en met september 2020 kunt u nog de Tozo 2 aanvragen. De Tozo 3 kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Een beroep doen op de Tozo? Kijk hier hoe u dat kunt doen en vul het inlichtingenformulier in.

Meer over de Tozo in de nieuwsbrief en andere mogelijkheden, tips en adviezen

Tozo-uitkering en weer inkomsten? Voorkom  terugvordering: geef ze op tijd door!


Werkt u als kapper, pedicure, rijinstructeur of in een ander contactberoep en ontvangt u een Tozo-uitkering? Dan mag u van met ingang van 11 mei weer aan de slag. Heeft u daarom met ingang van 11 mei weer inkomsten? Geef deze dan zo snel mogelijk door aan de gemeente. U kunt de wijzigingen in uw inkomsten doorgeven via een online formulier. Ga hiervoor naar het hoofdstukje ‘Uw gegevens wijzigen’ op  deze pagina
Maatwerk voor belastingen blijft voorop staan na 1 juni

Door de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, gaat de gemeente vanaf die datum anders om met (private) vorderingen, terugvordering van uitkeringen en de gemeentelijke belastingen. Maatwerk voor Zaankanters met betalingsproblemen blijft voorop staan. Het aanvragen van een betalingsregeling of uitstel van betaling blijft altijd mogelijk.

De gemeente wil graag snel inzicht krijgen in de grootte van betalingsproblemen bij inwoners en ondernemers. Zo wil ze voorkomen dat mensen (verder) in de schulden raken.

Lees hier het volledige nieuwsbericht
Uitstel op betaling van huur gemeentelijke panden

Alle ondernemers die panden huren van de gemeente krijgen bericht. Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur.

Uitbetaling facturen

De gemeente betaalt uitstaande facturen aan ondernemers zo snel mogelijk.

Maatregelen om cultuur en evenementensector te steunen 

De culturele en de evenementensector in Zaanstad worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Het college heeft besloten om - in aanvulling op de steun vanuit het Rijk - een aantal maatregelen te nemen om daar waar mogelijk de instellingen en organisatoren te steunen. Hieronder vindt u welke maatregelen dat zijn:

Maatregelen voor cultuur en evenementensector


Rijksmaatregelen:


NOW-regeling

De NOW regeling is de regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Vanaf 6 april aanvragen bij de UWV. Binnen 2 tot 4 weken wordt een voorschot verstrekt. Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 3 maanden wordt verlengd tot eind augustus 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Meer over de NOW-regelingTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Meer over de TVLBMKB: Verruiming van de borgstelling kredieten

MKB. De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Aanvragen gaat via de eigen bank.

Meer over de BMKB

Qredits: aflossingsvoorwaarden microkredieten versoepeld.

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. 

Meer over Qredits

Uitstel van belastingbetaling bij de belastingdienst

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd. Als u uitstel aanvraagt krijgt u bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoeft u maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet u verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen.

Meer over uitstel bij de Belastingdienst

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.

Meer over de COL


Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers kunnen vanaf 22 juni financiële steun krijgen vanwege de impact van het coronavirus. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling. En een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. 

Meer over de TOFA

Meer maatregelen:


Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Bent u als ondernemer of particulier getroffen door de coronacrisis en kunt u de aanslag waterschapsbelasting op dit moment niet betalen? Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op werkdagen te bereiken van van 08:00 tot 17:00 uur op 072 - 582 8282.

Meer over uitstel waterschapsbelasting

Coronaloket van de Kamer van Koophandel

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket opgericht: www.kvk.nl/coronaloket. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen. Zoals informatie over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kunt u bellen via 0031-20 205 1351. Aanvullende informatie staat op de site www.mkb.nl/corona

Contact met accountmanagers

Voor specifieke vragen over Zaanstad kunt u contact opnemen met de accountmanagers van de afdeling Economische Zaken:

Industrie en bedrijventerreinen:

Casper de Canne (e) C.Canne@zaanstad.nl (t) 06 21282305
Alwin Westerbeek (e) A.Westerbeek@zaanstad.nl (t) 06 58 002006

Horeca en detailhandel

Joris Blokpoel (e) J.Blokpoel@zaanstad.nl (t) 06 21282262
Danielle Swart (e) D.Swart@zaanstad.nl (t) 06 15028903

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl