Ondernemen in Zaanstad

Actuele informatie over de maatregelen voor ondernemers ten gevolge van de Coronacrisis

Ondernemen en het coronavirus


Vanwege de gevolgen van coronavirus voor veel ondernemers heeft het kabinet steunmaatregelen aangekondigd. Hiermee kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen (NOW), krijgen zelfstandigen een overbrugging (TOZO) en worden zowel rijks- als gemeentelijke belastingregelingen versoepeld. Ook maken compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft en kleine ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Zowel bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel als bij de gemeente Zaanstad kunnen ondernemers terecht met vragen. 

Corona Calculator

Het laatste nieuws:

Nieuw steunpakket per 1 oktober


1 oktober 2020
Vanaf 1 oktober gaat het nieuwe steunpakket in. Dit pakket loopt tot juli 2021. De regelingen NOW, TOZO en TVL blijven dus doorlopen, wel met aangepaste voorwaarden. Nieuw is het sociaal pakket. Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Dit pakket is tot stand gekomen in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV. Zij werken het pakket de komende tijd verder uit. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Dit kan langdurig of permanent zijn. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. Het sociaal pakket is uitgewerkt in vier maatregelen.

Lees meer


Horeca

Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is besloten de horeca vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te sluiten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Meer uitleg over de regels voor de horeca en evenementen

Zaanse maatregelen:


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

U kunt bij de gemeente ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten.  De Tozo is verlengd. De Tozo 3 kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Een beroep doen op de Tozo? Kijk hier hoe u dat kunt doen en vul het inlichtingenformulier in.

Meer over de Tozo in de nieuwsbrief en andere mogelijkheden, tips en adviezen

Tozo-uitkering en weer inkomsten? Voorkom  terugvordering: geef ze op tijd door!

Gaat u verhuizen? Verandert uw gezinssamenstelling? Wijzigt uw inkomen of dat van uw partner? Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie op tijd aan ons door. Deze kunnen namelijk gevolgen kunnen hebben voor uw Tozo-uitkering. Voorkom dat u voor verassingen komt te staan en de Tozo uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen. Meer info en het formulier voor het doorgeven van wijzigingen vindt u op deze pagina
Maatwerk voor belastingen blijft voorop staan na 1 juni

Door de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, gaat de gemeente vanaf die datum anders om met (private) vorderingen, terugvordering van uitkeringen en de gemeentelijke belastingen. Maatwerk voor Zaankanters met betalingsproblemen blijft voorop staan. Het aanvragen van een betalingsregeling of uitstel van betaling blijft altijd mogelijk.

De gemeente wil graag snel inzicht krijgen in de grootte van betalingsproblemen bij inwoners en ondernemers. Zo wil ze voorkomen dat mensen (verder) in de schulden raken.

Lees hier het volledige nieuwsbericht
Uitstel op betaling van huur gemeentelijke panden

Alle ondernemers die panden huren van de gemeente krijgen bericht. Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur.

Uitbetaling facturen

De gemeente betaalt uitstaande facturen aan ondernemers zo snel mogelijk.

Maatregelen om cultuur en evenementensector te steunen 

De culturele en de evenementensector in Zaanstad worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Het college heeft besloten om - in aanvulling op de steun vanuit het Rijk - een aantal maatregelen te nemen om daar waar mogelijk de instellingen en organisatoren te steunen.

Meer over de maatregelen voor de cultuursector


Rijksmaatregelen:


NOW-regeling

Met de NOW-regeling kunt u personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. NOW 2 aanvragen kan niet meer. NOW 3 aanvragen is mogelijk vanaf 16 november. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021.

Meer over de NOW-regelingTegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan van 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De TVL regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Meer over de TVLBMKB: Verruiming van de borgstelling kredieten

MKB. De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Aanvragen gaat via de eigen bank.

Meer over de BMKB

Qredits: aflossingsvoorwaarden microkredieten versoepeld.

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. 

Meer over Qredits

Uitstel van belastingbetaling bij de belastingdienst

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers.  Het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling heeft aangevraagd. U kunt uw eerdere aanvraag nog verlengen tot en met 31 december 2020. 

Meer over uitstel bij de Belastingdienst

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.

Meer over de COL

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers kunnen vanaf 22 juni financiële steun krijgen vanwege de impact van het coronavirus. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling. En een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. 

Meer over de TOFA

Meer maatregelen:


Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Bent u als ondernemer of particulier getroffen door de coronacrisis en kunt u de aanslag waterschapsbelasting op dit moment niet betalen? Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op werkdagen te bereiken van van 08:00 tot 17:00 uur op 072 - 582 8282.

Meer over uitstel waterschapsbelasting

Coronaloket van de Kamer van Koophandel

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket opgericht: www.kvk.nl/coronaloket. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen. Zoals informatie over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kunt u bellen via 0031-20 205 1351. Aanvullende informatie staat op de site www.mkb.nl/corona

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl