Zaanstad is 'the place to be' voor circulaire economie

Interview Damir Dulovic

‘The ‘place to be’ als het gaat om circulaire economie is Zaanstad!’

De relatiemanagers bij de gemeente Zaanstad zijn het aanspreekpunt voor huidige en toekomstige ondernemers. Maar wat doen zij nou precies, en wat zien zij als kansen voor Zaanstad? Damir Dulovic, contactpersoon voor ondernemers met een duurzame karakter en ambities, vertelt over zijn rol. 

Wat is precies jouw rol bij de gemeente Zaanstad?
Net als de andere accountmanagers ben ik het aanspreekpunt voor ondernemers met vestigings- en uitbreidingsvragen. Mijn specialiteit echter is duurzaamheid en circulaire economie. Op dat gebied stel ik mijn kennis beschikbaar en help ik bedrijven met het (her)ontwikkelen van hun businessmodellen binnen de circulaire kaders. Daarnaast acquireer ik doelgericht in de keten van zo’n bedrijf zodat wij de ontbrekende delen van circulaire keten in Zaanstad en/of de regio kunnen herbergen. Tot slot begeleid ik de bedrijven bij hun vestiging- en uitbreidingswensen binnen Zaanstad. Het bedrijf Wieland Textiel heb ik bijvoorbeeld in dit traject geholpen met een rendabel circulaire businesscase.

Waar liggen volgens jou de kansen voor ondernemers op dat gebied?
The ‘place to be’ als het gaat om circulaire economie is Zaanstad! Door de food sector in Zaanstad en de aanwezigheid van een haven heeft de circulaire economie veel kansen. Het Havenbedrijf wil ook verduurzamen en niet afhankelijk zijn van de fossiele brandstoffen. Voor een succesvolle circulaire economie is de nabijheid van afval/ de grondstoffen een voorwaarde, en die zijn hier volop aanwezig! Er zijn ook veel duurzame bedrijven zoals Exter, Forbo, Corn.Bak bv, Hordijk Verpakkingsindustrie en dergelijke. 

Op welk project waar aan jij hebt meegewerkt, ben je trots?
Wieland Textiles in Zaanstad heeft een innovatie ontwikkeld waarbij afval uit niet herdraagbaar textiel, Fibersort, wordt hergebruikt als grondstof voor het fabriceren van nieuwe textielproducten. Normaal brengt de productie van nieuw textiel veel milieuvervuiling met zich mee, maar door deze circulaire aanpak wordt dat voorkomen. Zaanstad heeft ervoor gezorgd dat regievoering over de hele circulaire keten aan Wieland is gegund. Wieland is nu verantwoordelijk voor het behalen van de prestatiedoelen voor inzameling en de (na)sortering van het textiel uit Zaanse huishoudens. Dit zorgde voor een uitbreiding van de (sociale) lokale werkgelegenheid, we hebben Wieland ook aan (voorheen werkloos) personeel geholpen. Tevens realiseren wij milieudoelstellingen door deze aanpak en tegelijkertijd boren we nieuwe markten aan. Dit is in alle opzichten goed voor de stad en de regio. Daar ben ik trots op!

Wat maakt jou ondernemend?
Ik probeer altijd win-win situaties te realiseren. Zo ben ik in staat snel de verbindingen te leggen tussen bedrijven en ambtelijke organisatie. Ook kan ik geschikte vestigingslocaties in Zaanstad en de regio aanbieden en ondernemers adequaat begeleiden bij hun verhuis- en/of vestigingsplannen. Ik ondersteun bedrijven bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden, waaronder subsidies. Tot slot stel ik graag mijn netwerk beschikbaar en ben ik in staat om adequaat lokaal en regionaal bestuurlijke/maatschappelijke aandacht voor het dossier en/of onderwerp te creëren. 

Waarom is Zaanstad volgens jou een goede stad om te ondernemen?
Het ambtelijk apparaat stelt zich ‘dienend’ op richting de ondernemers en wil ze echt helpen. Onze eigen dienstverlening dient onderscheidend te zijn! We proberen bedrijven optimaal te faciliteren in hun behoeftes; bijvoorbeeld hulp bij het indienen van plannen en aanvragen, informatie over alle gemeentelijke vergunningen en hun onderlinge samenhang, informatie over huisvesting zoals bedrijventerreinen, kennis van gemeentelijk en regionaal beleid over vestigingsmogelijkheden.

Wat zou de gemeente Zaanstad nog beter kunnen doen voor ondernemers?
Zaanstad moet een nog hogere ambitie hebben ten aanzien van de dienstverlening, zodat meer ondernemers zich hier welkom voelen en daardoor hier willen (blijven) ondernemen. De kwaliteit van onze dienstverlening maakt ons onderscheidend en daarmee ook aantrekkelijker voor ondernemers. Wij ontvangen ze met open armen!

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl