Inkoop en aanbesteding

De gemeente Zaanstad koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, drukwerk. Zaken doen met de gemeente Zaanstad.

Als jij als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die de gemeente Zaanstad uitzet, dan is het goed om te weten wat het inkoopbeleid van de gemeente Zaanstad is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen.

Meer informatie over het inkoopbeleid

De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat het MKB aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Via de website en informatiebijeenkomsten word jij als ondernemer ge├»nformeerd over nationale en Europese wet- en regelgeving en het Zaans inkoopbeleid. Zo raak je bekend met de criteria die gelden voor het kunnen binnenhalen van een aanbesteding van de gemeente. 

Verder informeert de gemeente via de inkoopkalender over de te verwachten aanbestedingen voordat deze officieel worden gepubliceerd op TenderNed of TED. Je kunt hierdoor op tijd rekening houden met de trajecten die zullen worden gestart.

Op TenderNed vind je niet alleen de publicaties van de gemeente Zaanstad; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Social return on investment

De gemeente Zaanstad vraagt gecontracteerde opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het bieden van een bestaande arbeidsplaats, het bieden van een leerwerkplek of stageplek aan leerlingen of andere activiteiten met een sociale impact. Dit noemen we social return on investment (SROI). Lees hier meer over op Zaanstad.nl.

Ga naar Zaanstad.nl