Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

Per 1 oktober 2021 is de Tozo regeling geëindigd. De Tozo was een tijdelijke regeling voor ondernemers die door de coronamaatregelen een aanzienlijke inkomensterugval hadden.

Vanuit de Rijksoverheid blijft er – voor bepaalde sectoren – een klein aantal steunmaatregelen van kracht in het vierde kwartaal. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid - Ondernemen en werken in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Heroriëntatie

Gaat het nog steeds niet goed met uw bedrijf en weet u niet of u moet stoppen of doorgaan? Denk u na over een nieuw beroep of een nieuwe baan of omscholing? De gemeente kan u daarbij helpen. Kijk hier voor meer informatie Zaanstad.nl - Heroriëntatie/ adviesgesprek - Heroriëntatie/ adviesgesprek


Financiële regelingen na 1 oktober 2021


Ondernemers met geldzorgen kunnen bij de gemeente, of bij andere organisaties terecht voor advies en ondersteuning. Meer informatie over geldzorgen.

Terugbetaling Tozo krediet

Start aflossen per 1 januari 2022 


De terugbetalingstermijn

1 januari 2022 start voor iedereen de aflossingsverplichting van de verstrekte Tozo leningen. U betaalt gedurende de gehele looptijd één vast maandelijks bedrag dat is opgebouwd uit een gedeelte aflossing en een gedeelte rente. U ontvangt voor 10 december 2021 een brief waarin het volgende staat:

  • de hoogte van terug te betalen lening
  • het vaste termijnbedrag dat u betaalt vanaf 1 januari 2022
  • aantal maanden dat u heeft om de lening af te lossen
  • de rente die u moet betalen over leningen verstrekt in 2020

De terugbetalingsvoorwaarden op een rijtje

In de Tozo 5 regeling is het volgende bepaald:

  • terugbetaling van alle leningen begint 1 januari 2022.
  • De terugbetalingstermijn is maximaal 60 maanden, gerekend vanaf datum verstrekking lening. Als u een (eerste) lening heeft ontvangen in juli 2020, bedraagt de terugbetalingstermijn vanaf 1 januari 2022 43 maanden.
  • Als u meerdere leningen heeft ontvangen geldt de terugbetalingstermijn van de eerste lening.
  • Over leningen verstrekt in 2020 wordt rente berekend tot 1 januari 2021 en vanaf 1 januari 2022
  • Over leningen verstrekt vanaf 1 januari 2021 wordt rente berekend vanaf 1 januari 2022
  • Kwijtschelding van (een gedeelte) van de lening is niet mogelijk

Uitstel aanvragen

Lukt het u niet om de maandelijkse betaling te kunnen doen? Dan kunt u hiervoor vanaf 15 december uitstel of verlaging aanvragen. In de brief die u nog van ons ontvangt staat hoe u dit kunt doen.

 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl