Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

Per 1 oktober 2021 is de Tozo regeling geëindigd. De Tozo was een tijdelijke regeling voor ondernemers die door de coronamaatregelen een aanzienlijke inkomensterugval hadden.

De overgebleven steunmaatregelen voor een beperkt aantal branches stoppen per 1 april 2022.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid - Ondernemen en werken in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Op zoek naar meer opdrachten of ander werk


Gaat het nog steeds niet goed met uw bedrijf en weet u niet of u moet stoppen of doorgaan? Denk u na over een nieuw beroep of een nieuwe baan of omscholing? Meld u dan aan bij het Regionaal Mobiliteitsteam. Kijk voor meer informatie op

Van werk naar werk - WSP Zaanstreek Waterland (wspzaanstreek-waterland.nl)

Financiële regelingen na 1 april 2022

Ondernemers met geldzorgen kunnen bij de gemeente, of bij andere organisaties terecht voor advies en ondersteuning. Meer informatie over geldzorgen.

Terugbetaling Tozo lening


Start aflossen per 1 juli 2022

Op 1 juli 2022 start de verplichting de Tozo-lening terug te betalen in maandelijkse termijnen.  
De terugbetalingsvoorwaarden op een rijtje:

 • Terugbetaling van alle leningen begint 1 juli 2022.De terugbetalingstermijn is maximaal 72 maanden, gerekend vanaf datum verstrekking lening.
 • Als u een (eerste) lening heeft ontvangen in juli 2020, bedraagt de terugbetalingstermijn vanaf 1 juli 2022 48 maanden.
 • Als u meerdere leningen heeft ontvangen geldt de terugbetalingstermijn van de eerste lening.
 • Over leningen verstrekt in 2020 wordt rente berekend tot 1 januari 2021 en vanaf 1 juli 2022.
 • Over leningen verstrekt vanaf 1 januari 2021 wordt rente berekend vanaf 1 juli 2022.
 • Kwijtschelding van (een gedeelte) van de lening is niet mogelijk

De hoogte van de lening en betalingsverplichting

 • U betaalt gedurende de gehele looptijd één vast maandelijks bedrag dat is opgebouwd uit een gedeelte aflossing en een gedeelte rente. U ontvangt voor 1 juli 2022 een brief waarin het volgende staat:
  De hoogte van terug te betalen lening.
 • Het vaste termijnbedrag dat u betaalt vanaf 1 juli 2022.
 • Aantal maanden dat u heeft om de lening af te lossen.
 • De rente die u moet betalen over leningen verstrekt in 2020.

Uitstel aanvragen

Lukt het u niet om de maandelijkse betaling te kunnen doen? Dan kunt u hiervoor vanaf 15 juni 2022 uitstel of verlaging aanvragen. In de brief die u nog van ons ontvangt staat hoe u dit kunt doen.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl