Categoriemanagement

Categoriemanagement

Per inkoopcategorie wordt een categorie-eigenaar aangewezen met deskundigheid over desbetreffende categorie. Per inkoopcategorie kan een categorieplan worden opgesteld, waarin een strategie voor zowel de korte als lange termijn wordt bepaald. In deze strategie wordt vooraf bekeken welke doelstellingen binnen de desbetreffende categorie kansrijk zijn en op welke wijze invulling kan worden gegeven aan doelstellingen.

Voordelen van categoriemanagement:

  • Kostenbesparing: met het bundelen van inkoop wordt over het algemeen kosten bespaard. Niet elke organisatie hoeft zelf het wiel uit te vinden, maar slim samenwerken. Categoriemanagement gaat hierin verder dan het bundelen van inkoop en het reduceren van de prijzen.
  • Efficiëntie en flexibiliteit: Door het bundelen van kennis en ervaringen draagt categoriemanagement bij aan een efficiënt werkende en flexibele overheid. Zo kan er sneller op ontwikkelingen worden ingespeeld.
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen: Door het opstellen van categorieplannen ontstaan er breed gedragen inkoopstrategieën. Dit betekent dat er aanbesteding overstijgende doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, zo ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Het gaat bij categoriemanagement dan ook niet alleen om het feitelijk inkopen, maar om het realiseren van deze ambities over de gehele levenscyclus van het product of de dienst.

Categorie-eigenaar

Koersbepalend en eindverantwoordelijk voor alle inkopen binnen de categorie.

Contracteigenaar

Afdelingshoofd dat eindverantwoordelijk is voor een contract en beslist.

Contractmanager

Medewerker die belast is met het vormgeven en managen van het contract en verantwoordelijk is voor de prestaties uit het contract.

Contractbeheerder

Medewerker die verantwoordelijk is voor de vastlegging van de overeenkomsten in de contractenbank en de wijzigingen hierop.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl