Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

De gemeente Zaanstad heeft een hoge  ambitie als het gaat om duurzame gemeente te worden en te zijn. Onder duurzaam inkopen verstaat Zaanstad klimaatneutraal en circulair én het van toepassing verklaren van de internationale sociale voorwaarden. Wij vragen onze leveranciers een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen.

Wat is dat dan?


Klimaatneutraal

Met klimaatneutraal bedoelen wij milieuvriendelijk en CO2 neutraal of beperkt. Hier gaat het om het verminderen van energiegebruik en het verminderen van uitstoot. Dit kan tijdens de productie, het daadwerkelijke gebruik, maar is ook gericht op de logistiek. Hierbij kan er gedacht worden aan elektrisch vervoer of slimmere logistiek, waardoor er minder transportbewegingen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Circulair

Met circulair inkopen gaat het om het beperken van grondstoffen en dat de grondstoffen, die gebruikt worden, zo goed en hoogwaardig mogelijk hergebruikt worden. Hierdoor wordt er zo min mogelijk afval gecreëerd. Voorbeelden hiervan zijn enkel hernieuwbare grondstoffen (biobased) gebruiken of het restproduct hergebruiken.

Internationale sociale voorwaarden

De internationale sociale voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence richt deze invulling van de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van leveranciers. Dit doen we met name op aangemerkte risicogebieden, zoals bedrijfskleding, ICT en data, catering, energie en kantoorartikelen.

Hoe doen we dat?


Klimaatneutraal en circulair

Nadat de gemeente de markt heeft verkent, formeel via een marktconsulatie of informeel via desk research of gesprekken met andere overheden, kan de gemeente duurzaamheidsaspecten eisen en wensen. Bij de eisen moet je er aan voldoen om kans te maken op de opdracht. Bij wensen kan je je onderscheiden ten opzichte van anderen. Vaak kan je dan op duurzaamheid scoren via de gunningscriteria. 

Internationale sociale voorwaarden

Concreet betekent dit voor een leverancier dat deze:

  • Een openbare eigen verklaring afgeeft dat de ISV wordt gehanteerd (bijvoorbeeld op haar eigen website)
  • Een risicoanalyse uitvoert van de keten binnen 3 maanden na ondertekening
  • Een plan van aanpak opstelt binnen 6 maanden na ondertekening
  • Een continue (half) jaarlijks proces inricht waarbij er getoetst wordt bij de leverancier of er veranderingen zijn binnen de keten, met welke risico’s en welke maatregelen de leverancier daar op gaat nemen of heeft genomen.

Deze thema’s en de afspraken daarover worden gecontracteerd. Na het ondertekenen zal er door de betrokken contractmanager van Zaanstad worden toegezien of deze afspraken ook uitgevoerd worden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl