Marktconsultaties

Marktconsultaties

Een marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Goede kennis van de markt levert 'value for tax payers money' op en dat is waarom Zaanstad vrijwel altijd voorafgaand aan een aanbesteding een marktconsultatie doet. Door de kennis die daarmee opgedaan wordt kunnen uitvragen beter afgestemd worden op de markt, kan aandacht worden besteed aan het MKB-ondernemerschap, worden er meer kansen gecreëerd om duurzaam inkopen  te stimuleren en worden de mogelijkheden op het gebied van social return on investment in kaart gebracht. Door het verkennen van de mogelijkheden om maatschappelijke doelstellingen kan een betere prijs-kwaliteitverhouding worden bereikt.

Er kan op verschillende manieren invulling worden gegeven aan een marktconsultatie. Een marktconsultatie is in principe vormvrij en Zaanstad bekijkt per aanbesteding welke vorm het best passend is. Bijvoorbeeld, wanneer Zaanstad een oplossing zoekt op een vraag zal waarschijnlijk gekozen worden voor een brede vorm van de markt consulteren. Deze marktconsultatie zal dan gepubliceerd worden op het landelijke aanbestedingsplatform TenderNed, waarbij de vragen schriftelijk kunnen worden beantwoord. Maar wanneer Zaanstad specifieke vragen heeft en waarop het antwoord als bedrijfsgevoelige informatie kan worden beschouwd zal eerder gekozen worden voor een één-op-één gesprek in plaats van een plenaire sessie.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl