Gewone diensten en leveringen

Gewone diensten en leveringen

De aanbestedingsregelgeving heeft betrekking op overheidsopdrachten van Werken, Leveringen en Diensten. Hieronder vindt u een uitleg over Werken, Leveringen en Diensten.

Werken 

Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt bijvoorbeeld de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Onderhoudswerkzaamheden die verder gaan dan het enkel in stand houden van het werk en verbouwingswerkzaamheden vallen veelal ook onder Werken.

Leveringen 

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn, maar die niet onder een Werk vallen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leveren van trapliften, hekwerken en voertuigen.

Diensten 

Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen. Voorbeelden van diensten zijn het groenonderhoud in de buitenruimte, bodemadviesdiensten en de inhuur van derden. Binnen de categorie diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone diensten en sociale en andere specifieke diensten.

Sociale en andere specifieke diensten

Sociale en andere specifieke diensten onderscheiden zich van de gewone diensten door hun raakvlakken met sociale en maatschappelijke taken. Deze diensten zie je dan ook vaak terug in het Sociaal domein. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn sociale wijkteams, opvang voor daklozen en opleidingen.

Concessies

Een concessie is een overeenkomst met een leverancier voor de uitvoering van een Werk of Dienst. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage door een onderneming, of het uitvoeren van de catering bij een overheidsdienst. Het verschil met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl