Nieuws

Het laatste ondernemersnieuws van de gemeente Zaanstad

Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022


13 juli 2022
In de komende jaren gaat er veel veranderen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Gemeenten, provincie en het Rijk werken aan de energietransitie, watermanagement, woningbouw, industrie en leefbaarheid. In de nieuwe uitgave 'Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022' vindt u een overzicht van alle ontwikkelingen.

Lees meer op de website van het Noordzeekanaalgebied

luchtfoto van bedrijventerrein HoogTijLuchtfoto van bedrijventerrein HoogTij

Elektrisch laden op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer

1 juli 2022
Sinds vandaag kunnen ondernemers op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer hun elektrische (bedrijfs)auto’s opladen. MRA-Elektrisch plaatste er 10 laadpunten. Wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad en gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland namen de ‘laadstraat’ feestelijk in gebruik. Samen met de ondernemers tekenden Slegers en Olthof een samenwerkingsovereenkomst om het elektrisch laden op dit bedrijventerrein sneller mogelijk te maken. Een belangrijk startschot, dat een inspirerend voorbeeld kan zijn voor zo’n 600 bedrijventerreinen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Lees meerGemeente ondersteunt ook in 2022 activiteiten voor reuring in de stad


25 mei 2022

Ook voor 2022 trekt de gemeente geld uit voor initiatieven die zorgen voor meer levendigheid in de stad. Wethouder EZ Hans Krieger: 'De Reuring-regeling in 2021 was erg in trek. Het leverde een kalender met mooie activiteiten op die zorgen voor levendigheid en ontmoeting. Nu alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, willen inwoners er weer meer op uit. Ondernemers en verenigingen staan te popelen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Hun financiële slagkracht is alleen beperkt na twee zware coronajaren en daarom springt Zaanstad bij.'

Lees meer

foto reuring

Nieuwe economische visie Zaanstad binnenkort ter inzage


17 mei 2022
De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Om ook op termijn een welvarende stad te blijven, heeft de gemeente samen met experts uit de stad een nieuwe economische visie ontwikkeld voor de periode tot 2035. Het college heeft deze conceptvisie onlangs vastgesteld. Vanaf begin juni ligt de economsiche visie samen met het uitvoeringsprogramma zes weken ter inzage. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit om hun mening te geven.

Lees meer

foto van de Gedempte Gracht

Opnieuw steun voor horeca, sport en cultuurvoor kosten controle Corona Toegangs Bewijs


2 mei 2022
Ook voor 2022 heeft het Rijk geld vrijgemaakt om de extra kosten te compenseren voor de verplichte controle op het Corona Toegangs Bewijs (CTB). Zaanstad heeft € 550.000 aan subsidie beschikbaar. Horecaondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen een tegemoetkoming krijgen. Dit is voor de kosten voor CTB-controle die zij in 2022 hebben gemaakt. De regeling staat nu open.

Lees meer

foto van horeca op de Gedempte Gracht

Nieuwe Techniekcampus aan Cypressehout in Zaandam vanaf september

 

28 april 2022
Bij het Regio College aan de Cypressehout in Zaandam komt een nieuwe Techniekcampus. De nieuwe Techniekcampus blijft nauw samenwerken met de Bouwcampus aan de Jufferstraat in Zaandam. Beide locaties zijn onderdeel van de Techlands samenwerking. De Techniekcampus gaat na de zomer open. Tot die tijd vinden de opleidingen op de bestaande locaties plaats.

Lees meer

foto van procestechnologie

De Zaanbocht: een voorbeeld van betrokken ondernemerschap


21 april 2022
De Zaanbocht in Wormerveer floreert en kent bijna geen leegstand. Zo zijn er sinds afgelopen 1 april weer twee nieuwe winkels bij: La Sourire en Luyt Bedden. Volgens wethouder Economische Zaken Hans Krieger komt dat door de betrokkenheid en inspanning van de ondernemers van dit winkelgebied. Woensdag 20 april bezocht hij de Zaanbocht en bedankte  de ondernemers. ‘Een geweldige prestatie! Zeker na twee zware coronajaren.’

Lees meer

Foto van wethouder Hans Krieger met de ondernemers van de ZaanbochtWethouder Hans Krieger met de ondernemers van de Zaanbocht

Denk en ding mee over de aanbesteding voor horeca op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan


14 april 2022
Gemeente Zaanstad gaat een Europees aanbestedingstraject starten voor de uitgifte van twee horecakavels op het bedrijventerrein HoogTij in Westzaan. De horecakavels gaan onderdeel uitmaken van een deel van HoogTij waarop ook een truckparking voorzien is.  En u kunt hier als (horeca)ondernemer over meedenken en eventueel over meedingen!

Lees meer

Nieuwe detailhandelsvisie vastgesteld


18 maart 2022
Zaanstad en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland hebben de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Hierin staat waar de regio zich komende 5 jaar op gaat focussen voor de detailhandel.  

Lees meer

foto van winkelend publiek op de Gedempte Gracht

Subsidieregeling zonnepanelen en laadpalen uitgebreid naar vier bedrijventerreinen


10 maart 2022

Ondernemers van de bedrijventerreinen Achtersluispolder, Noorderveld – Molletjesveer, Zuiderhout en Westerspoor kunnen subsidie aanvragen voor zonnepanelen en laadpalen. In totaal is € 200.000,- aan subsidie beschikbaar voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: 'Deze regeling was er al eerder voor Molletjesveer-Noorderveld. Veel bedrijven hebben daar gebruik van gemaakt. Het is geweldig dat we dit jaar de regeling kunnen uitbreiden naar andere Zaanse bedrijventerreinen. Zo kunnen we nóg meer ondernemers helpen om CO2 te besparen.'

Lees meer

Foto van een zonnepaneel op het dak van Germieco in WormerveerZonnepaneel op het dak van Germieco in Wormerveer. Germieco is een van de bedrijven op Noorderveld-Molletjesveer die heeft geinvesteerd in zonnepanelen gebruik makend van de subsidie.

Overeenkomst gemeente en Zaanstad Maakstad: Samen werken aan verduurzaming, arbeidsmarkt en mobiliteit


8 februari 2022

De gemeente en de industrie gaan samen werken aan duurzaamheid, mobiliteit en aan de Zaanse arbeidsmarkt. Burgemeester Jan Hamming en Exter-directeur Ad van Vugt namens Zaanstad Maakstad hebben hierover een overeenkomst gesloten. Het doel van de samenwerking is om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen in 2030. Uiterlijk in 2050 is het de bedoeling dat de industrie klimaatneutraal is. .

Lees meer

foto van de ondertekening

Van links naar rechts: Hans Krieger, Jan Hamming, Ad van Vugt, Eric Nederhand en Daan Reitsma.

Subsidie voor kosten controle Corona Toegangsbewijs


14 februari 2021
Horecaondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen. Om bezoekers te kunnen ontvangen, zijn deze sectoren verplicht om de coronatoegangsbewijzen te controleren. Dit vraagt extra mankracht en tijd. De subsidie is een eenmalige compensatie voor de extra gemaakte kosten in de periode van 22 september 2021 tot 19 december 2021.

Lees meer

foto van terras in zaandam

Terugkoppeling Plan van Aanpak Leegstand


25 januari 2022
De gemeente heeft gesprekken gevoerd met eigenaren van leegstaande panden in Zaanstad. Dit is een van de eerste acties uit het Plan van Aanpak Leegstand. Dit plan is in juli 2021 vastgesteld om structurele leegstand van winkels, kantoren en bedrijventerreinen in Zaanstad aan te pakken. Hiermee kunnen we de leefbaarheid van onder andere het stadscentrum verhogen. In de gesprekken is nagedacht over de toekomst van deze panden. Ook de Provincie heeft ondersteuning geboden in de vorm van het organiseren van bijeenkomsten met pandeigenaren van de Zuiddijk in Zaandam om te kijken hoe we daar leegstand tegen kunnen gaan. In de brief aan de raad hieronder leest u meer over de uitkomst van deze gesprekken en vindt u de huidige cijfers van de leegstand in Zaanstad.

Terugkoppeling Plan van Aanpak Leegstand.pdf

foto van de Zuiddijk

Update coronasteun


15 november 2021
Tijdens de persconferentie van 12 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat er financiële steun komt voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. Zodra hier meer over bekend is, vindt u de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Evaluatie en aanpassing Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid


11 november 2021

De afgelopen periode is het Zaanse Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid geëvalueerd en waar nodig aangepast. Belangrijkste aanleiding was de zaak rondom horeca-instelling Ornina. In de evaluatie zijn niet alleen de bepalingen onder de loep genomen die betrokken waren bij de zaak Ornina, maar is er ook gekeken naar het proces van de belangenafweging in brede zin.

Lees meer

foto van Intell Hotels

Techlands pakt tekort aan technici aan

'Al op de basisschool aandacht voor werken in de techniek’

5 november 2021
Er is een groot tekort aan technici. Dit ervaren bedrijven in Noord-Holland nu al, terwijl we pas aan het begin van de energietransitie staan. Hoe zorgen we voor meer goed opgeleide technische vakmensen? Techlands lanceert filmpjes voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Op een ‘Klokhuisachtige’ manier wil Techlands de leerlingen informeren en enthousiast maken over werken in de techniek. Eric Nederhand, directeur Olam Cocoa en voorzitter Techlands: 'Aan het einde van de basisschool kiezen leerlingen een middelbare school. Het is dan ook belangrijk om deze doelgroep vóór die tijd al te enthousiasmeren.'

Lees meer


Week van de Zaanse Ondernemer: op bezoek bij Jongwijs


5 november 2021
De basis voor zijn activiteiten ligt in zijn trainings- en campagnebureau met de intrigerende naam Downsideup. Daar betaalt hij thuis de rekeningen van en houdt hij en passant gemiddeld 15 tot 20 professionals in binnen- en buitenland mee aan het werk. Daarnaast is ondernemer Simon Douw vooral bezig met wat hij zelf noemt ‘waarde toevoegen aan mensen en aan de Zaanstreek’. En dat doet hij onder meer met restaurant De Waterraaf in Nauerna, toekomstig restaurant, hotel, bakkerij én picknicktuin Jongwijs en de Saense Bouwplaats in Westzaan. Wethouder Rita Noordzij pakte tijdens de Week van de Zaanse Ondernemer de fiets naar Westzaan om nader kennis te maken met deze bijzondere ondernemer.

Lees meer

Week van de Zaanse Ondernemer: op bezoek bij Baars en Bloemhoff


5 november 2021
Achtentwintig vaste mensen werken er bij Baars en Bloemhoff, een distributiecentrum voor decoratief plaatmateriaal. Een bedrijf waar 24 uur per dag, vijf dagen per week, keihard wordt gewerkt en waar fysiek veel gevraagd wordt van de medewerkers. Hoe is het bedrijf er dan toch in geslaagd om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een contract aan te bieden? Met onder meer die vraag ging wethouder Natasja Groothuismink in het kader van de Week van de Zaanse Ondernemer op bezoek bij dit mooie bedrijf in de Achtersluispolder in Zaandam.

Lees meer

foto van wethouder Natasja Groothuismink in het distributiecentrum van Baars en Bloemhoff

Week van de Zaanse Ondernemer: op bezoek bij EQUANS


4 november 2021

De kranten staan er dagelijks vol mee: de energietransitie. We moeten een omslag maken naar schonere energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperken en ons volledig richten op schone bronnen zoals zon, wind en waterstof. Wethouder Hans Krieger ging op bezoek bij Bart Jan Freriks, Managing Director in de regio West-Nederland bij EQUANS – voorheen ENGIE Services – die midden in alle ontwikkelingen staat.

Lees meer

foto van wethouder Krieger en Bart Jan Freriks

De Week van de Zaanse Ondernemer: op bezoek bij The Next Level Chill Academy

3 november 2021
Tijdens de Week van de Zaanse Ondernemer bezoekt wethouder Jeugd, Songül Mutluer The Next Level Chill Academy, een initiatief van dansschool ondernemer Miriam de Boer. Miriam: ‘Ik merkte dat de jongeren die naar mijn dansschool kwamen vaak al twee uur vóór de les aanwezig waren. Gewoon om met elkaar af te spreken. Ook bleven ze na de lessen nog hangen in de kleine receptieruimte van de dansschool.’

Lees meer

Foto van wethouder Songül Mutluer op bezoek bij The Next Level Chill AcademyWethouder Songül Mutluer op bezoek bij The Next Level Chill Academy

Week van de Zaanse Ondernemer: op bezoek bij Gebroeders Van der Veekens


2 november 2021
Al sinds 1951 werkt aannemersbedrijf Gebroeders van der Veekens in de grond- weg- en waterbouw aan diverse herinrichtingsprojecten in de Zaanstreek en daarbuiten. Het bedrijf onderscheidt zich door te blijven innoveren op duurzaam gebied en heeft daar al diverse prijzen mee gewonnen. Waaronder de Zaanse Ondernemingsprijs in 2019. Redenen genoeg voor wethouder Openbare Ruimte Wessel Breunesse voor een bezoek aan de broers Levinus en Richard, alweer de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf.

Lees meer

Foto van wethouder Wessel Breunesse bij Gebroeders Van der VeekensWethouder Wessel Breunesse op bezoek bij Gebroeders Van der Veekens

Week van de Zaanse Ondernemer: op bezoek bij Klarenbeek & Dros

2 november 2021
Annette Baerveldt, wethouder voor duurzaamheid, circulaire economie en cultuur ging op bezoek bij Eric Klarenbeek. Een designer die al jarenlang pioniert en nieuwe paden verkend richting een biobased economie. Een economie op basis van grondstoffen die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Eric Klarenbeek vormt een ontwerpduo met Maartje Dros. Samen doen ze ontwerpend onderzoek naar nieuwe materialen en productiemethoden met makers en gebruikers. Eric vertelt: ‘We moeten ons eigenlijk niet richten op hergebruik, maar meer op herstellend ontwerpen. Automatisering en 3D-printing kan daar een belangrijke rol in spelen.’

Lees meer

Foto van wethouder Annette Baerveldt en Eric KlarenbeekWethouder Annette Baerveldt en ontwerper Eric Klarenbeek

Week van de Zaanse Ondernemer: Gerard Slegers bezoekt leasemaatschappij ProMobility

1 november 2021
Vijftien jaar timmert leasemaatschappij ProMobility alweer aan de weg. Samen met de Zuid-Hollandse vestiging Geervliet heeft het bedrijf inmiddels 11 mensen in dienst. Ook beheert ProMobility een wagenpark van maar liefst 1.200 auto’s van uiteenlopende merken, waarvan een groot deel dagelijks door de Zaanstreek rijdt. En de ambitie is om door te groeien naar 2.000 auto’s. Maar wie denkt dat het bedrijf zich alleen maar bezig houdt met autolease, vergist zich. Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers ging op bezoek bij ProMobility op bedrijventerrein Noorderveld in Wormerveer. Een gesprek over mobiliteit, bereikbaarheid, duurzaamheid en nog veel meer.

Lees meer

foto van Gerard Slegers en Dick DekkerWethouder Gerard Slegers en ondernemer Dick Dekker

Hulp van gemeente voor  controleren coronatoegangsbewijzen 


22 oktober 2021
Om de horecaondernemers en ondernemersverenigingen te helpen bij de uitvoering van het controleren van de coronatoegangsbewijzen, hebben de gemeenten geld gekregen van het Rijk. Er is gesproken met een deel van de Zaanse ondernemers om te vragen hoe dit geld ingezet kan worden. Ook is er gesproken met diverse besturen van sportverenigingen. Daar werden mogelijkheden genoemd voor ondersteuning en advies vanuit de gemeente. In deze brief leest u hier meer over.

Lees de brief

foto van horeca in Zaandam

Gratis veiligheidstrainingen voor ondernemers tijdens de Week van de Veiligheid

8 oktober 2021
Samen met ondernemers en politie heeft het RPC een nieuwe reeks gratis online trainingen ontwikkeld die beter aansluiten op het bedrijfsleven. Meer interactie en een belevende presentatie laten je ontdekken wat uw kennisniveau is op het gebied van veiligheid, ook leert u meteen wat u juist wel of niet moet doen. Er zijn trainignen over cybercrime, omgaan met overvallen en agressie en meer. Voorheen waren deze trainingen altijd fysiek, daar is verandering in gekomen. Vanaf nu bieden we onze trainingen ook online aan. U kunt vanuit uw eigen omgeving deelnemen aan een van de trainingen.

Meer over de trainingen en aanmelden

man achter een computer

Gemeente steunt initiatieven die zorgen voor reuring 


1 oktober 2021
De gemeente heeft geld voor initiatieven die ervoor zorgen dat er meer levendigheid komt in de stad. Ondernemers en verenigingen krijgen drie maanden langer de tijd om een aanvraag te doen. Tot 1 december 2021 staat de regeling nu open. De activiteit of het evenement moet plaatsvinden voor 1 juni 2022. 

Lees meer

Foto met muzikant en zangeres bij de Bullekerk in Zaandam

Ondernemers tegen Corona: wie wint?

Een column van Niels Krommenhoek

22 september 2021
Veel mensen willen niet werken voor een baas, maar eigen baas zijn. Je eigen tijd indelen, zelf verantwoordelijk zijn en vooral meer vrijheid. Toch is ondernemen niet altijd leuk. Zo bleek de afgelopen anderhalf jaar. Niels Krommenhoek, klantmanager Bbz bij de gemeente Zaanstad, houdt zich sinds de coronacrisis ook bezig met de uitvoering van alle Tozo-kredietaanvragen. De zwaarste Corona-tijden zijn voorbij en Zaanstad helpt de Tozo’ers die het nog niet lukt om weer in hun eigen inkomen te voorzien. Maar Niels zag – en ziet nog steeds - veel ondernemersleed voorbij komen. Daarover schreef hij deze column.


Lees meer

foto van Niels KrommenhoekNiels Krommenhoek

Carebo: ‘Duurzaam ondernemen doe je samen’


3 september 2021
Milieubewustheid en duurzaam ondernemen moeten een beetje in je DNA zitten, zegt Machteld Bos van Carebo in Wormerveer. De textieldrukkerij staat aan de Industrieweg in Molletjesveer. Het echtpaar Bos doet alles wat mogelijk is om duurzaam en milieuvriendelijk te ondernemen. Tassen, shirts, bedrijfskleding (ook voor de gemeente Zaanstad), zelfs de kleinste rompertjes worden er van een logo of een afbeelding voorzien. En daar gaat veel energie in zitten.

Lees meer

Foto van Machteld en Hendrik Bos Machteld en Hendrik Bos

Bestemmingsplan klaar: volgende stap voor Techlands


2 september 2021
Aan de Aris van Broekweg in Zaandam komt een nieuw gebouw voor Techlands. Het college is akkoord met het bestemmingsplan en legt deze voor aan de gemeenteraad. In dit bestemmingsplan staan kaders voor de bouw van deze techniekcampus. Zo komen er drie verdiepingen met er bovenop een technische installatieruimte. Het gebouw wordt 16 meter hoog. 

Lees meer

impressie van het gebouw voor TechlandsImpressie van het gebouw voor Techlands

Gemeente draait verhoging leges horeca en evenementen terug


16 juli 2021
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om leges op vergunningverleningen te verlagen met ruim 66%. Het gaat dan onder andere om leges voor vergunningen voor horeca, voor evenementen en voor kinderopvang. Aan het begin van dit jaar verhoogde de gemeente deze leges om ze volledig kostendekkend te maken. Het college wil de leges weer terugbrengen naar het prijsniveau van 2020, vermeerderd met 1,5% inflatie. Op deze manier wil de gemeente lokale ondernemers steunen die getroffen zijn door de coronacrisis. De verlaging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.

Lees meer

foto van een terras

Zaanse subsidieregeling Reuring


1 juli 2021
Sectoren als de lokale detailhandel, horeca, toerisme, evenementen- en vrijetijdsbranche zijn hard getroffen door de pandemie. Dankzij de ondersteuningsmaatregelen heeft een groot aantal ondernemers het hoofd net boven water kunnen houden, maar ruimte om extra activiteiten te organiseren is er vaak niet meer. Daarom heeft Zaanstad, in aanvulling op de gemeentelijke subsidies voor cultuur en wijkinitiatieven, extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven uit deze sectoren.

Lees meer

Foto van de uitmarkt in Zaanstad met daarop een kunstwerk uit hout en publiek, genomen door fotograaf Mike Bink

Informatiebijeenkomst over zonnepanelenactie voor bedrijfsdaken op 29 juni


9 juni 2021
De gemeente Zaanstad en de lokale non-profit organisatie De Green Business Club Zaanstad slaan met ‘Zon op Zaan’ de handen ineen om de energietransitie te versnellen. Zon op Zaan biedt ondernemers ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen voor bedrijfspanden met een geschikt dakoppervlakte. Doet u al mee? Op dinsdag 29 juni is er een online informatiebijeenkomst voor Zaanse ondernemers.

Lees meer

foto van zonnepanelen

Webinars voor startende ondernemers

19 mei 2021
Online platform Het Startersloket biedt de komende weken weer webinars voor ondernemers aan. Op maandag 31 mei de webinar ‘Marketing en marktonderzoek’, op maandag 7 juni de webinar ‘Start een eigen bedrijf’ en op maandag 5 juli de webinar ‘Sterk van start met een ondernemingsplan’. Alle drie starten ze om 19.00 uur. Bent u een startende ondernemer en kunt u wel wat hulp gebruiken? Meldt u dan gratis aan via zaanstad.startersloket.nl/agenda.

Lees meer

foto van een vrouw achter haar laptop

Gemeente geeft horeca tot 2023 meer ruimte voor terrassen

Ook dit jaar kwijtschelding precario (terrasbelasting) 


28 april 2021
Vanaf vandaag kan er weer een terrasje gepakt worden. Ook dit jaar kan dit in Zaanstad op ruimere terrassen. Dit blijft gelden tot begin 2023. Wethouder Economie Hans Krieger: “De horecasector heeft het zwaar en dat gaat ons aan het hart. Met dit besluit wil het college de horecaondernemers meer zekerheid geven. De ruimere opzet van de terrassen maakt het ook mogelijk om bezoekers beter te spreiden over de stad.”

Lees meer

foto van man en vrouw op terras in Zaandam

Online bijeenkomst: Ronde Tafel Internationaliseren


16 april 2021
Op 22 april organiseert Amsterdam Trade & Innovate samen met PIM-Noord Holland een online ronde tafel gericht op MKB ondernemers in de food en creatieve sector, waarin de do's en don'ts omtrent internationaliseren worden besproken. Gastspreker is Ron Simpson: het lukte hem om in Coronatijd op te schalen naar 19 steden wereldwijd. Erbij zijn?

Meer informatie en aanmelden

Subsidieregeling voor zonnepanelen en laadpalen voor bedrijvengebied Noorderveld-Molletjesveer


9 april 2021
Bedrijven uit het gebied Noorderveld – Molletjesveer kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. In totaal is € 50.000,- aan subsidie beschikbaar voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: “De bedrijvenvereniging Noorderveld/Molletjesveer is heel actief op het gebied van duurzaamheid. Een inspirerend voorbeeld voor de stad.”

Lees meer

Foto van zonnepanelen op het dak van GermiecoZonnepanelen op het dak van Germieco

Nieuwbouw Campus Techlands stap dichterbij

9 april 2021
Zaanstad heeft de grond voor de bouw van de nieuwe locatie van Techlands aan de Aris van Broekweg verkocht aan het Centrum voor Technische Bedrijfsopleidingen (CTBO). Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: “Dit is een belangrijke stap richting de nieuwbouw van de campus. Technische opleiders en bedrijven gaan hier studenten opleiden voor technische beroepen. Het bedrijfsleven heeft een grote behoefte aan medewerkers met een technische opleiding. Als gemeente vinden we het belangrijk om te investeren in meer werkgelegenheid voor onze inwoners en hebben we aandacht voor de groei van bedrijven.”

Lees meer

Foto: Hans Krieger en Henk Kemkes zetten hun handtekening onder de verkoopovereenkomst Hans Krieger en Henk Kemkes zetten hun handtekening onder de verkoopovereenkomst 

Controle Tozo-uitkeringen

30 maart 2021
Vanaf 16 maart jl. controleert de gemeente Zaanstad of de Tozo-uitkeringen terecht zijn verstrekt. Het kan zijn dat u een brief van ons ontvangt waarin wij u vragen mee te werken aan een controle. 

Waarom controle? 

Wij zijn volgens de wet verplicht om aanvragen te controleren op onjuist gebruik en misbruik. Onze medewerkers zullen bijvoorbeeld controleren of er niet teveel of te weinig uitkering is omdat u belangrijke wijzigingen niet heeft doorgegeven. Als wij signalen of informatie krijgen dat een (deel van de) uitkering mogelijk onterecht is verstrekt, starten we een onderzoek. Dat kan ook zonder vermoedens van onjuist gebruik, bijvoorbeeld steekproefsgewijs. 

Lees meer

foto van brievenbus van PostNL

Meer kansen voor lokale ondernemers bij opdrachten gemeente


24 maart 2021
Vorig jaar is ongeveer 24% van de opdrachten van de gemeente gegaan naar lokale ondernemers. Dit gaat om een bedrag van zo’n €30 miljoen. Dat is al een flinke hoeveelheid, maar de gemeente wil kijken naar manieren om lokale ondernemers betere kansen te bieden. Maar dat kan niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten die Europees moeten worden aanbesteed. Maar soms zijn er wel mogelijkheden. Daarom gaat de gemeente op zoek naar kansen om lokale ondernemers meer kansen te bieden bij aanbestedingen.

Lees meer

foto van de Gedempte Gracht

Zaancampus wordt Techlands: Meer inwoners aan het werk bij technische bedrijven

‘De techniek staat te springen om personeel, zelfs in deze crisis


10 februari 2021
Techlands is de nieuwe naam voor Zaancampus. Een brede samenwerking tussen gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, onderwijsinstellingen en technische bedrijven uit de regio, gaat verder onder de naam Techlands. Het doel van de samenwerking is het tekort aan technisch personeel verder terug te brengen. ‘Techlands helpt mensen aan een baan in de techniek. Namelijk met opleidingen die goed aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven’, legt wethouder Economische Zaken Hans Krieger uit.

Lees meer

foto van een vrouw die werkt in de procestechnologieEr is veel vraag naar mensen met een technische achtergrond

Bestellen en afhalen bij winkels: dit betekent het voor u als ondernemer


9 februari
Vanaf 10 februari is het mogelijk om bij winkels te bestellen en af te halen. Wat betekent dat voor u als ondernemer? Dat hebben we voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

Voordelig zonnepanelen voor bedrijfspanden met Zon op Zaan


9 februari 2021

De gemeente Zaanstad en de lokale non-profit organisatie De Green Business Club Zaanstad slaan met ‘Zon op Zaan’ de handen ineen om de energietransitie te versnellen. Zon op Zaan biedt ondernemers ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen voor bedrijfspanden met een geschikt dakoppervlakte. Doet u al mee? Op dinsdag 2 maart en donderdag 4 maart a.s. zijn er online informatiebijeenkomsten. Zon op Zaan biedt ondernemers met bedrijfspanden gratis en vrijblijvend een op maat gemaakt zonnepanelenplan. Het plan is gemaakt door een lokale aanbieder van zonnepanelen. Daarnaast krijgt u begeleiding bij de investering in zonnepanelen en ondersteuning bij de subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid.

Lees meer

foto van zonnepanelen op een dak

Gemeente Zaanstad zet zich in voor startende ondernemer

Lancering Startersloket Zaanstad 


9 februari 2021
De gemeente Zaanstad en Stichting Startersloket hebben de handen ineengeslagen om de (startende) ondernemer beter te ondersteunen. Voor alle Zaanse (startende) ondernemers is het online Startersloket gelanceerd. Het Startersloket biedt (oriënterende) starters een online platform. U kunt er terecht met (hulp)vragen. Zoals: Wat komt er op mij af als ik een bedrijf start? Hoe schrijf ik een ondernemingsplan? Met welke belastingen krijg ik te maken? En wie kan mij als (startende) ondernemer binnen de gemeente helpen?

Lees meer

foto van Stadshart in Zaandam

Jostien Langeberg van Onderneem Consultancy: 

‘Wacht niet, maar trek aan de bel!’ 


29 januari 2021
Covid 19 houdt veel ondernemers in een wurggreep. Financiële problemen, de angst voor een faillissement. Bestaat mijn bedrijf na corona nog? Waar kan ik terecht voor hulp en wat kan ik zelf doen? Rijk en gemeente springen zoveel mogelijk financieel bij. Ook adviesbureau Onderneem Consultancy biedt ondernemers de helpende hand. Niet met geld, maar wel met andere vormen van ondersteuning en advies. Jostien Langeberg beantwoordt een aantal vragen.

Lees meer

Workshops 'Werken in loondienst?'


28 januari 2021
Eind november en begin december 2020 organiseerden wij samen met JobOn een serie workshops voor Zaanse Tozo’ers die de overstap naar een baan in loondienst overwegen. Zoals Esther Weyers en Felis Ferreira. Zij waren vooral enthousiast over de LinkedIn workshop.  

Lees meer

Foto van thuiswerken

Watertoeristenbelasting vanaf 1 februari 2021


25 januari 2021
Vanaf 1 januari gelden er verschillende tarieven toeristenbelasting. De hoogte van de toeristenbelasting hangt af van de ligging en het soort verblijf. De reden is een betere verdeling van de toeristenbelasting over de verschillende aanbieders. Op het land en op het water. De watertoeristenbelasting is nieuw. Deze geldt vanaf 1 februari 2021.

Lees meer

Rode harten actie december 2020


23 december 2020
Rode harten op Zaanse gebouwen als lichtpuntjes tijden donkere dagen. Ondernemers, maatschappelijke organisaties hebben er samen voor gezorgd dat er in heel Zaanstad op verschillende gebouwen rode harten geprojecteerd worden. Het initiatief is bedacht door het bedrijvennetwerk  van de Zaanse Uitdaging, geïnspireerd op het rode hart op de fabriek van Tate & Lyle in Koog aan de Zaan (sinds maart 2020). De harten zijn mede mogelijk gemaakt door ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad.

Wethouder Songül Mutluer: 'Dit jaar hebben we tijdens de donkere dagen lichtpuntjes harder nodig dan ooit. Met de rode harten willen we hoop geven, verbindingen leggen en mensen bewust maken dat vele kwetsbare en eenzame Zaankanters extra steun goed kunnen gebruiken. De komende weken zullen we mooie initiatieven uitlichten, waarmee we ook weer anderen hopen te inspireren om nog meer naar elkaar om te kijken in deze lastige periode.'


Zaanse Ondernemersdag 2020


18 december 2020
Het geplande evenement op 3 november voor de Zaanse Ondernemersdag 2020 ging dit jaar niet door. Dit besloot het bestuur van de Zaanse ondernemersdag afgelopen juli, vanwege het coronavirus.  Toch waren er ook mooie momenten het afgelopen jaar en daar staat het bestuur in het filmpje even bij stil.  Het bestuur ziet 2021 positief tegemoet en wenst alle Zaanse ondernemers een fijne kerst, ondanks alle maatregelen.

Start terugbetaling Tozo-kredieten


25 november 2020
1 januari 2021 start voor iedereen de aflossingsverplichting van de verstrekte Tozo-kredieten. U betaalt gedurende de gehele looptijd een vast maandelijks bedrag. Dit bedrag bestaat uit een gedeelte aflossing en een gedeelte rente. Dit bedrag is iets hoger dan het aflossingsbedrag dat in de toekenningsbeschikking staat. Dit komt omdat de rente ook is meegerekend.

Lees meer

foto van een man achter een computer

Doe mee aan onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2020


22 oktober 2020
Bent u als Zaanse ondernemer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening? En specifiek gedurende deze bijzondere tijd? Uw mening telt! Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.  

Lees meer

foto van het onderzoek op een laptop

Zonnepanelenactie voor bedrijfspanden met Zon op Zaan


21 oktober 2020
De gemeente Zaanstad en de lokale non-profit organisatie De Green BusinessClub Zaanstad slaan met ‘Zon op Zaan’ de handen ineen om de energietransitie te versnellen. Zon op Zaan biedt ondernemers ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen voor bedrijfspanden met een geschikt dakoppervlakte. Op maandag 2 november en dinsdag 3 november zijn hierover online bijeenkomsten. 

Lees meer

Foto van twee mannen die zonnepanelen op een dak leggen

Nieuw steunpakket per 1 oktober


1 oktober 2020
Vanaf 1 oktober gaat het nieuwe steunpakket in. Dit pakket loopt tot juli 2021. De regelingen NOW, TOZO en TVL blijven dus doorlopen, wel met aangepaste voorwaarden. Nieuw is het sociaal pakket. Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Dit pakket is tot stand gekomen in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV. Zij werken het pakket de komende tijd verder uit. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Dit kan langdurig of permanent zijn. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. Het sociaal pakket is uitgewerkt in vier maatregelen.

Lees meer

Programma voor internationalisering voor smart health bedrijven in de MRA 

21 augustus
In oktober start het 10-weekse internationaliseringsprogramma 'de Globaliser' specifiek bedoeld voor smart health bedrijven uit de regio Amsterdam. Daarin gaan scale-ups aan de slag met hun internationale strategie en roadmap. Ondernemers worden begeleid bij het kiezen van de juiste markt, bouwen van je go-to-market strategie en hun roadmap. Door gebruik te maken van de lessen van ervaren ondernemers, individuele coaching, experts en interactieve sessies, worden deelnemers in staat gesteld lean en mean internationale markten te veroveren. Het resultaat? Een gevalideerde internationale roadmap waarmee je focus aanbrengt en jouw smart health oplossing internationaal kunt uitrollen.

Lees meer

foto van een vrouw achter een laptop

Werkgever, pak de kansen om kwetsbaar personeel vast te houden


22 juli 2020
Een open brief van de wethouders Participatie Zaanstreek-Waterland en het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland aan alle werkgevers in onze regio. Bekijk ook waar u als werkgever terecht kunt met vragen en welke regelingen er zijn om u te ondersteunen.

Lees meer

foto van een werknemer in een opslag

Nieuwe tarieven toeristenbelasting per 2021


9 juli 2020
De gemeenteraad van Zaanstad wil per 2021 verschillende tarieven voor toeristenbelasting invoeren. Ook komt er een watertoeristenbelasting en een heffing op riviercruisevaart. De toeristenbelasting is nu een vast bedrag van 7 euro per persoon per overnachting. Gemeente Zaanstad wil vanaf 2021 verschil in de hoogte van het bedrag van de toeristenbelasting. De locatie en het soort verblijf bepalen dan de hoogte van het bedrag. Het kan dus zijn dat u in 2021 een ander bedrag betaalt aan toeristenbelasting dan nu.

Lees meer

Ondersteuningsprogramma voor ondernemers in de buitenlandse markt


22 juni 2020
Loopt door de corona crisis jouw omzet in het buitenland terug? Het Corona International Rebuild Program helpt u om uw businessmodel aan te passen aan de veranderende markt. Zo krijgt u tips op gestructureerd toe te werken naar een positieve cashflow, ongeacht in welke buitenlandse markt uw bedrijf actief is. Het programma bestaat uit vijf gratis masterclasses, die u met andere ondernemers in zes weken tijd kunt volgen.

Lees meer

foto van een vrouw achter haar laptop

Per 1 juni horeca weer open

Gemeente Zaanstad geeft horeca meer ruimte voor terrassen voor de anderhalve meter samenleving

28 mei 2020
De horeca is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Daarom heeft het college besloten om horecaondernemers meer ruimte te geven om de bestaande terrassen uit te breiden, daar waar dat veilig kan. Terrassen mogen met maximaal de helft worden uitgebreid. Ook horecaondernemers die nu geen terras hebben mogen een terras plaatsen, mits zij zich houden aan de voorwaarden van de gemeente.

Lees meer

Foto van een leeg terras

Tozo-uitkering en weer inkomsten? Geef ze op tijd door!


11 mei 2020
Werkt u als kapper, pedicure, rijinstructeur of in een ander contactberoep en ontvangt u een Tozo-uitkering? Dan mag u van met ingang van 11 mei weer aan de slag. Heeft u daarom met ingang van 11 mei weer inkomsten? Geef deze dan zo snel mogelijk door aan de gemeente. Hiermee voorkomt u terugvorderingen en mogelijk schulden bij de gemeente. U kunt de wijzigingen in uw inkomsten doorgeven via het online formulier ‘Mijn Uitkering’.

Lees meer

Bereken hoe coronaregelingen uw onderneming helpen


6 mei 2020
De Corona Calculator is een rekentool waarmee u als ondernemer de financiële situatie tijdens de coronacrisis kunt bekijken. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid diverse maatregelen voor ondernemers gerealiseerd. De rekentool biedt een overzicht van de maatregelen die voor u relevant zijn.

Lees meer

Foto van een vrouw die thuiswerkt achter haar laptop

Maatwerk voor Zaankanters met betalingsproblemen


8 april 2020
Vanaf 7 april verstuurt de gemeente Zaanstad weer belastingaanslagen, facturen en terugvorderingen   Dit geldt niet voor de precario- (belasting voor het hebben van een terras  en reclamebelasting, BIZ-heffing Stadshart Zaandam en de marktgelden.

Zaankanters die hun gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen uitstel aanvragen. Door de coronamaatregelen was de versturing van belastingaanslagen, facturen en terugvorderingen tijdelijk stopgezet. Nu het kabinet de maatregelen heeft verlengd, besluit het college om het versturen van een deel van de aanslagen te hervatten. En om maatwerk te bieden aan Zaankanters met betalingsmoeilijkheden.

Lees meer


foto van een hotelterras

Start bouw Eydenberg op HoogTij


31 maart 2020
De bouw  van Eydenberg Retail Projects op HoogTij is gestart. Dit nieuwe pand komt naast die van Zuiver. Voor de ontwikkelingvan HoogTij is Eydenberg een aanwinst. Het is een Westzaans bedrijf, dat door deze locatie behouden blijft.

Lees meer

foto van de locatie waar Eydenberg komt

Stadshart Zaandam maakt website voor winkels die thuisbezorgen

31 maart 2020
De maatregelen ten behoeve van het Coronavirus treffen ondernemers hard. Om Zaanse ondernemers te steunen, heeft Stadshart Zaandam een website gemaakt. Iedere ondernemer kan hier zijn bezorg/afhaalaanbod laten plaatsen. 

Lees meer

foto van winkelstraat centrum Zaandam

Zaanstad ondersteunt ondernemers in financiële nood door coronacrisis


26 maart 2020
De coronacrisis raakt ondernemend Nederland hard. Het kabinet heeft een pakket van noodmaatregelen voor ondernemers vastgesteld. De gemeente Zaanstad biedt daarnaast de volgende  lokale maatregelen om Zaanse ondernemers te ondersteunen.

Lees meer

foto van centrum van zaandam

Subsidie voor toekomstbestendig winkelgebied

24 maart 2020
Vanuit de Provincie Noord-Holland is er een nieuwe subsidie voor winkelgebieden van kracht. Het doel van de subsidie is om  kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verhogen. Door het terugdringen van leegstand, het opzetten of verbeteren van samenwerking, het initiëren van duurzame maatregelen of een onderzoek naar de toekomstbestendigheid ten aanzien van de dienstenrichtlijn.

Lees meer

Foto van centrum Zaandam

Lancering Zaan Business Netwerk App: exclusief platform voor Zaanse ondernemers


11 maart 2020
Het Zaanse bedrijf IDV Media BV, bekend van het business to businessmagazine Zaan Business, heeft de Zaan Business Netwerk App gelanceerd. De app vormt een exclusief platform voor Zaanse ondernemers. Met toegang tot alle relevante informatie, zoals een bedrijvengids, smoelenboek met contactgegevens, nieuwsberichten en netwerkevents. Ook kunnen ondernemers contact leggen met de andere ondernemers binnen het platform en met hen communiceren.

Lees meer

Foto van de Zaan Business Netwerk App

CO2 Café voor MKB’ers op terrein Westerspoor

21 november 2019
Wilt u met uw midden- of kleinbedrijf verduurzamen? Maar weet u niet goed waar u kunt beginnen? Kom op maandag 9 december naar het CO2 Café. En u ontvangt een gratis energiescan t.w.v. 350,- en een jaar lang gratis begeleiding en advies. De bijeenkomst is van 16.30 tot 18.00 uur bij Erdi Verkeerstechniek BV, Rechte Tocht 3 in Zaandam.

Lees meer

Foto van de viering van de verkregen subsidie om de scans mogelijk te makenFoto van de viering van de verkregen subsidie om de scans mogelijk te maken

Denk mee met over horecavisie!


19 november 2019
De gemeente gaat met horecaondernemers aan de slag om een horecavisie te maken. Heeft u een restaurant, cateringbedrijf of koffiezaak? En heeft u ideeën over de horeca in Zaanstad? Deel deze tijdens de workshopbijeenkomst op maandag 25 november in hotel Best Western Zaan Inn in Zaandam op de Grenehout 22.

Lees meer

Foto van horeca op de Gedempte Gracht

Ondernemerstalkshow 18 november


14 november 2019
Maandag 18 november vindt de jaarlijks Ondernemerstalkshow plaats. Inloop is vanaf 16.30 uur, de talkshow duurt van 17.00-18.00 uur. Tot 19.00 uur kunt u nog borrelen en napraten. Komt u ook?

Lees meer 

Inclusief ondernemen: Onderneming Gebruikt.com kijkt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen


'Die jongens zijn echt heel goed in wat ze doen!'


Wipen, refurbishen en resellen. Dat is waar het om draait bij Gebruikt.com. Toch is dat niet de belangrijkste reden voor wethouder Werk en Inkomen Natasja Groothuismink om een kijkje te nemen. Haar aandacht werd vooral getrokken door de sociale manier van ondernemen van het bedrijf.

Lees meer

Foto van wethouder Natasja Groothuismink en ondernemer Boj Oosterveld van Gebruikt.com

 ‘Ik werd verliefd op gerecycled kunststof’


1 november 2019
Zijn meubels stonden al op beurzen in onder meer Amsterdam, Madrid, New York en Melbourne. Nationale en internationale erkenning voor ontwerper en ondernemer Dirk van der Kooij. Made in Zaanstad. Wethouder Sanna Munnikendam ging een kijkje nemen in de design studio op het Hembrugterrein.

Lees meer

Foto van wethouder Sanna Munnikendam en ondernemer Dirk van der Kooij

De zussen van JUNGL over duurzame badmode


31 oktober 2019
In de Week van de Zaanse Ondernemer geven burgemeester en wethouders iedere dag een Zaans bedrijf een podium. Vandaag ging wethouder Rita Noordzij langs bij Anouschka en Natascha Hendriks. Twee zussen die met hun merk JUNGL duurzame badmode maken.

Lees meer

Foto van wethouder Rita Noordzij en Anouschka en Natascha Hendriks van JUNGL

Burgemeester Hamming op bezoek bij innovatieve onderneming Coronam


30 oktober 2019
In de Week van de Zaanse Ondernemer zetten burgemeester en wethouders iedere dag een Zaans bedrijf in het zonnetje. Vandaag bezocht burgemeester Hamming het typisch Zaanse bedrijf Coronam Mechanische Industrie BV. ‘Een sterk voorbeeld van innovatief ondernemen’, zegt hij over Coronam.

Lees meer

Dag van de Startende Ondernemer: wethouder Gerard Slegers op bezoek bij accelerator Rockstart Amsterdam


'Durf als startende ondernemer te falen'


29 oktober 2019
Zaankanter Maarten Alleman is al 20 jaar ondernemer in de digitale economie. Met zijn ICT-bedrijf About:blank timmert hij al jaren lang nationaal en internationaal flink aan de weg. Daarnaast heeft hij een portfolio aan startups die hij coacht en in wie hij investeert. Reden voor wethouder Gerard Slegers om hem op te zoeken bij Rockstart Amsterdam voor een gesprek over startups en startup communities.

Lees meer

Foto van wethouder Gerard Slegers met ondernemer Maarten Alleman van Rockstart

Subsidie voor ondernemers in Noord-Holland

28 augustus 2019
Om duurzame innovaties te bevorderen, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar € 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers die kansen pakken en willen uitblinken. De provincie zoekt vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) die actief zijn in de zogenaamde Topsectoren: Agri & Food, Biobased Economie, Tuinbouw, Water & Maritiem, Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Logistiek en Chemie, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en water. Deze topondernemers kunnen zo een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie in Noord-Holland. De subsidie kan tot 10 september worden aangevraagd.

Lees meer

Zaanse economie en werkgelegenheid in 2018 gegroeid

23 augustus
De economie van Zaanstad groeide in 2018 met 3,1%. Ook de werkgelegenheid is toegenomen (2,2%). Sinds 2016 ligt de economische groei van de Zaanstreek boven die van Nederland. Het beeld is dus positief, maar de economische ontwikkeling blijft kwetsbaar.

Lees meer

Foto van Pakhuis De Vrede in de AchtersluispolderPakhuis De Vrede in de Achtersluispolder

Zaancampus moet technisch onderwijs versterken

25 juli 2019
Het Zaanse bedrijfsleven gaat samen met het onderwijs en de gemeente aan de slag met het ontwikkelen van een Zaancampus. Het doel van het project Zaancampus is het versterken van de samenwerking tussen de regionale food- proces- en maakindustrie, onderwijsinstellingen en overheid. Het Noordhollands Dagblad sprak met drie betrokkenen en schreef er een artikel over.

Lees meer

Foto van een technisch werker

Wordt u de winnaar van de eerste Zaanse Startup Award?

10 juli 2019
Dit jaar wordt de eerste Zaanse Startup Award uitgereikt. Dit vindt plaats op de Zaanse Ondernemersdag op 5 november 2019. Bent of kent u een Zaanse startup? Geef deze dan vóór 31 augustus a.s. op!

Lees meer

Foto van de Gedempte Gracht

Zaanse Vastgoeddag

6 juni 2019
Speciaal voor ontwikkelaars, corporaties, architecten, makelaars en beleggers is woensdag 26 juni de Zaanse Vastgoeddag, georganiseerd door Vastgoedjournaal.nl. Wethouder Wonen en Bouwen Songül Mutluer was een van de sprekers. Zij vertelde ruim 100 aanwezigen over de kansen voor bouwen in Zaanstad.

Lees meer

Foto van Songül tijdens haar speech

Derde ondernemers talkshow NV in Zaanstad

13 juni 2019
De derde editie van de ondernemers talkshow NV Zaanstad vindt maandag 24 juni plaats in de foyer van het Zaantheater. Tijdens de NV Zaanstad wordt op basis van interviews het ondernemen in stad en streek belicht. NV Zaanstad is gratis toegankelijk. Na een inloop vanaf 16.30 uur vindt is tussen 17.00 tot 18.00 uur de talkshow. Tot 19.00 uur is er een borrel.

Lees meer

Foto van winkeliers in Zaandam

Kick off praktijkprogramma circulaire werklocaties ondertekend

5 juni 2019
Tijdens de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdamse RAI hebben SADC (Schiphol Area Development Company) en SKBN woensdag 5 juni de aftrap gedaan voor het praktijkprogramma circulaire werklocaties. De aanleiding voor het praktijkprogramma is het onlangs gelanceerde onderzoek over een afwegingskader voor circulaire gronduitgifte. De locatie Hoogtij maakt deel uit van het praktijkprogramma.

Lees meer

Foto partners die praktijkprogramma circulaire werklocaties hebben ondertekend op 5 juni 2019 tijdens de Provada

Een nieuwe Royal vestigt zich in Zaandam

15 mei 2019
Met de komst van Royal Huisman vestigt zich een nieuwe koninklijke jachtbouwer in de Zaans- Amsterdamse haven. De jachtenbouwer gaat aan de slag op de voormalige werf van Holland Jachtbouw in Zaandam.

Lees meer

Lokaal energie verdelen door WeSpark Zaanstreek

 13 mei 2019
Zaanstad is een nieuwe lokale energieleverancier rijker. WeSpark Zaanstreek verdeelt lokaal opgewekte energie over inwoners en bedrijven in de Zaanstreek zonder dat er een energiereus tussen zit. De winst die het maakt, investeert WeSpark in duurzame Zaanse projecten.

Lees meer

Foto van zonnepanelen op Zaans dak

CO2 Café helpt duurzamer ondernemen

11 april 2019
Hoe kunt u als ondernemer energie besparen? Benieuwd welke maatregelen collega-ondernemers nemen? Kom naar het eerste CO2 Café op maandag 6 mei om 17.00 uur Forbo, Industrieweg 12 in Assendelft.

Lees meer

plaatje van zonnepanelen

 Ondernemersbijeenkomst ondermijnende criminaliteit

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’


1 april 2019
Bekend met de kapper op de hoek waar nooit klanten komen? Het garagebedrijf dat vaker dicht dan open is? Vraagt u zich ook weleens af hoe ze de huur opbrengen? Met het witwassen van geld? Het komt vaker voor dan u denkt, ook in Zaanstad.

Lees meer

Foto van raadzaal

Denk mee over het busvervoer in Zaanstad

26 februari 2019
Hoe vaak moeten de bussen in Zaanstad in de toekomst gaan rijden? Moeten het elektrische bussen worden of is diesel oké? Meer bussen in de spits of juist meer ’s avonds en in het weekend? De gemeente Zaanstad heeft een online vragenlijst gemaakt over het busvervoer. Zo kunt u meepraten over wat u belangrijk vindt.  

Lees meer

Foto van een bus bij een bushalte

Wie helpt kennis over energie en klimaat bij bewoners te vergroten?

 13 februari 2019
Energie- en klimaatcoaches helpen inwoners in Zaanstad hun kennis over energie en klimaat te vergroten. Zij gaan met inwoners in gesprek over wat zij kunnen doen voor een beter milieu, zoals energie besparen en zorgen voor meer groen. De gemeente zoekt een partij die de organisatie van deze vorm van ondersteuning op zich kan nemen. Deze partij moet vrijwillige coaches ook kunnen werven, trainen en begeleiden. 

Lees meer

Plaatje van handen die een lampje vasthouden

Week van de Zaanse Ondernemer:
Shamdam, Syrische kaas met Zaanse ingrediënten

6 november 2018
Een uitkering wilde hij niet. Dat zou ten koste gaan van zijn vrijheid en waardigheid. Hij wilde gewoon kaas maken, net zoals hij in Syrië deed voordat hij naar Nederland vluchtte. Tegen alle goedbedoelde adviezen van vrienden en bekenden in die hem allerlei risico’s voorspiegelden van het starten van een eigen bedrijf in Nederland, is Majd Doghmosh in 2017 toch aan de slag gegaan. En met succes. Amper een jaar later draait zijn kaasmakerij Shamdam (Sham is de koosnaam van Damascus, dam komt van Zaandam) op volle toeren, heeft hij zijn schulden afbetaald en voorziet hij zelf in een inkomen voor zijn gezin.

Lees verder

Foto van de burgemeester met de kaasmaker

Week van de Zaanse Ondernemer:
De Vrouwelijke Zaanse Ondernemer

5 november 2018
Op deze voorlaatste dag van de Week van de Zaanse Ondernemer, staat het vrouwelijk ondernemerschap centraal. Wethouder Rita Noordzij ging vandaag op bezoek bij Linda Tuijn in Krommenie, die daar in 2010 haar eigen accountantsbureau Duidelijk Accountants oprichtte.

Lees verder

Foto van wethouder Rita Noordzij met Linda Tuijn

Week van de Zaanse Ondernemer:
Circulair ondernemen in de Zaanse cacaoindustrie

2 november 2018
Op de vierde dag van de Week van de Zaanse Ondernemer staat circulair ondernemen centraal en gaat het bedrijfsbezoek naar cacaoverwerker Olam in Zaandijk. De cacaofabriek van Olam is een van de grootste gasverbruikers van Zaanstad. Wethouder Sanna Munnikendam ging langs om te zien hoe zij bijdragen aan de Zaanse ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Lees verder

Week van de Zaanse Ondernemer:
De Innovatieve Zaanse Ondernemer

1 november 2018
Vandaag staat het thema innovatie centraal tijdens de Week van de Zaanse Ondernemer. Wethouder Gerard Ram bracht een bezoek aan Kalfsvel Metaalcoating. De behandelingen bij Kalfsvel Metaalcoating zijn milieuvriendelijk. Een van de aspecten waarmee de onderneming zich kon onderscheiden voor een plek in de MKB Innovatie Top 100 2018.

Lees hier meer over Kalfsvel Metaalcoating (met filmpje)

foto wethouder Gerard Ram in gesprek met directeur Metaalcoating Kalfsvel

Week van de Zaanse Ondernemer:
Vandaag de  toekomstige Zaanse ondernemer

31 oktober 2018
Wethouders Gerard Ram (Economische Zaken) en Sanna Munnikendam (Duurzaamheid) bezochten een presentatie van de jonge ondernemer Daan Horak over zijn bedrijf Cell Charge. Met zijn horeca designtafels en bedrijf Cell Charge won hij de Grande Finale van het Startup! Excellent Ondernemen programma 2017 - 2018. Daan ziet kansen voor horeca ondernemers die behalve de menukaart ook het interieur willen laten voldoen aan het label 'duurzaam'.

Lees het verhaal van student en jong ondernemer Daan Horak

Week van de Zaanse Ondernemer van start! 

30 oktober 2018
We trappen af met het thema inclusief ondernemen. Wethouder Natasja Groothuismink bracht hiervoor een bezoek aan de McDonalds aan de Koningin Julianaweg in Zaandam. Wat maakt dit filiaal inclusief?
In het Zaanse filiaal werkt een team van ongeveer 122 medewerkers. Zeer divers van achtergrond en leeftijd Momenteel werken er ook twee jongeren met een arbeidsbeperking en een statushouder. Natasja Groothuismink sprak met restaurantmanager Sermad Jouseiph. Zijn drijfveer: 'Zorgen dat er een goede sfeer is in het restaurant en dat iedereen met plezier naar het werk gaat.'

Een inspirerend verhaal over inclusief ondernemen

Foto met wethouder Groothuismink en restaurantmanager Jouseiph van McDonalds Zaandam

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl