De Zaanbocht: een mooi voorbeeld van betrokken ondernemerschap

De Zaanbocht: een voorbeeld van betrokken ondernemerschap


21 april 2022
De Zaanbocht in Wormerveer floreert en kent bijna geen leegstand. Zo zijn er sinds afgelopen 1 april weer twee nieuwe winkels bij: La Sourire en Luyt Bedden. Volgens wethouder Economische Zaken Hans Krieger komt dat door de betrokkenheid en inspanning van de ondernemers van dit winkelgebied. Woensdag 20 april bezocht hij de Zaanbocht en bedankte  de ondernemers. ‘Een geweldige prestatie! Zeker na twee zware coronajaren.’

Het succes van de Zaanbocht startte in 2014. Ondernemer en inwoner van Wormerveer Leon Hamming werkte een visie uit voor dit gebied. Op dat moment was er sprake van langdurige leegstand en er was ook weinig vraag naar woningen in dit stukje van Wormerveer. Leegstand is er nu niet meer en klanten komen er graag. De ondernemers in de Zaanbocht zijn ontzettend actief en organiseren regelmatig evenementen zoals de Zaanbochtrun en Kunst uit de Bocht.    

Plan van Aanpak Leegstand Zaanstad

Vanuit het Plan van Aanpak Leegstand Zaanstad voert gemeente Zaanstad gesprekken met vastgoedeigenaren en ondernemers op die plekken waar er sprake is van zorgelijke, langdurige leegstand. Waar transformatie naar wonen  wenselijk is, bijvoorbeeld in aanloopstraten van hoofdwinkelgebied en boven winkels volgt Zaanstad samen met de provincie het ‘wonen voor winkels’- traject. Ook gaan we aan de slag met een pilot voor een Makelpunt. Dat is een digitaal platform waar ruimtezoekers en ruimte-aanbieders kunnen samenkomen zonder tussenkomst van de gemeente. Verder heeft de gemeente sinds een aantal jaren een Centrummanager aangesteld voor het stadshart Zaandam, Paul van Nobelen. Hij zet zich intensief in voor het winkelhart Zaandam om de leegstand verder terug te dringen. Zo is er voor een grote winkel van 1.700 m2 aan de Gedempte Gracht een huurcontract getekend met een retailer waar we erg blij mee zijn.

Foto van wethouder Hans Krieger met de ondernemers van de Zaanbocht

Wethouder Hans Krieger met de ondernemers van de Zaanbocht

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl