Nieuws

Het laatste ondernemersnieuws van de gemeente Zaanstad

Economische Visie vastgesteld: op weg naar een toekomstbestendige Zaanse economie

Gepubliceerd op 16 maart 2023
Afbeelding

Zaanstad is een woon- en werkstad en groeit. Daar hoort ook een economie bij die kan en moet groeien. De Zaanse maakindustrie is groot, de voedselindustrie toonaangevend. Ook de recreatieve en culturele sector leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zaanstad. Als plek om te wonen, werken én ondernemen. Zaanstad wil die positie vasthouden en verder uitbreiden. De Zaanse economie moet toekomstgericht zijn en bijdragen aan brede welvaart voor de inwoners. Daarom is er een economische visie gemaakt. Deze is nu vastgesteld.

Wethouder Stephanie Onclin (Economische Zaken en Arbeidsmarkt): ‘Met de Economische Visie gaan we aan de slag om de Zaanse economie toekomstbestendig te maken. Kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving horen daarbij. Werkgelegenheid is de beste manier om kansengelijkheid en het welzijn van inwoners te vergroten. We richten ons op meer diverse, duurzame en kennisintensieve banen. Daarvoor werken we ook nauw samen met onze partners in de regio.’

Hoofddoelen

De hoofddoelen die in de Economische Visie staan voor 2035:

  • Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat;
  • Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie;
  • Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk-en leefstad;
  • Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen;
  • Er is een inclusieve arbeidsmarkt.

Economische Visie .pdf

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma vertalen we deze doelen in concrete projecten en werkzaamheden. Ondernemers en bedrijven hebben meegedacht en input geleverd voor het uitvoeringsprogramma. Daarnaast nodigden we experts uit mee te denken over de thema’s arbeidsmarkt, digitalisering en energietransitie.

Uitvoeringsprogramma .pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl