Interview met Jostien Langeberg van Onderneem Consultancy

Jostien Langeberg van Onderneem Consultancy: 

‘Wacht niet, maar trek aan de bel!’ 


29 januari 2021
Covid 19 houdt veel ondernemers in een wurggreep. Financiële problemen, de angst voor een faillissement. Bestaat mijn bedrijf na corona nog? Waar kan ik terecht voor hulp en wat kan ik zelf doen? Rijk en gemeente springen zoveel mogelijk financieel bij. Ook adviesbureau Onderneem Consultancy biedt ondernemers de helpende hand. Niet met geld, maar wel met andere vormen van ondersteuning en advies. Jostien Langeberg beantwoordt een aantal vragen.

Waarvoor kunnen ondernemers bij jullie terecht? 

'We werken al twintig jaar als ondernemersadviseurs. Wij ondersteunen ondernemers die er zelf niet meer uitkomen op diverse terreinen. Zo kijken we naar de omzetontwikkeling in verhouding tot kosten en verplichtingen. Hoe is je financiële positie? We analyseren samen de knelpunten en zoeken naar mogelijke verbeteringen en aandachtsgebieden.'

'Veel ondernemers ervaren nu wel financiële druk, maar in tegenstelling tot eerdere crises hoeven ze daar nog niet direct op te handelen. Vaak wordt uitstel van betaling gegeven en zijn er noodmaatregelen. Wees je bewust van de consequenties: schulden moet je terugbetalen. Wat heb je daarvoor nodig en is dat een haalbare kaart?'

Waar gaan gesprekken met ondernemers nu vooral over? 

'Meestal gaan die over dreigende schulden, zoals met verhuurders van bedrijfspanden, leaseverplichtingen etc. Wij inventariseren de prioriteiten, bedenken samen met de ondernemer oplossingen en geven waar nodig communicatieve ondersteuning.'

Hoe was dat voor maart 2020? Wat voor trends zie je? Wat wil je ondernemers adviseren? 

'Vóór corona was sprake van historische trends en kon je ontwikkelingen doortrekken. Vaak zag je een lijn in de bedrijfsontwikkeling. Nu gaat het om een financiële klap, met daaraan  gekoppeld de vraag of die draagbaar is. Kun je als ondernemer verder? Ons advies: wees voorbereid, leun niet achterover, maar zorg dat je klaar bent om door te gaan. Wees kritisch, inventariseer en werk een stappenplan uit om tot oplossingen te komen.'

Hoe is de samenwerking met de gemeente? 

'De samenwerking met de gemeente is zonder meer goed. De gemeente Zaanstad is zich zeer bewust van haar positie en de rol die zij moet vervullen. Klop dus aan bij de gemeente om te kijken hoe zij jou kan helpen.'

Hoe kunnen ondernemers contact opnemen?

'Ondernemers kunnen uiteraard met ons contact opnemen, maar omdat de gemeente ook financiële ondersteuning biedt, is de weg naar de gemeente de meest logische weg. Denk vooraf goed na over je hulpvraag. Hoe duidelijker die is, hoe sneller je bij de juiste partij terechtkomt.'

Je advies?

'We realiseren ons dat het moeilijke tijden zijn met grote onzekerheden, zeker ook voor ondernemers. Maar door gebruik te maken van de geboden ondersteuning, creëer je duidelijkheid voor jezelf. Wacht niet te lang, voorkom grotere financiële problemen en trek aan de bel!'

 foto van Jostien Langeberg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl