Meer kansen voor lokale ondernemers bij opdrachten gemeente

Meer kansen voor lokale ondernemers bij opdrachten gemeente


24 maart 2021
Vorig jaar is ongeveer 24% van de opdrachten van de gemeente gegaan naar lokale ondernemers. Dit gaat om een bedrag van zo’n €30 miljoen. Dat is al een flinke hoeveelheid, maar de gemeente wil kijken naar manieren om lokale ondernemers betere kansen te bieden. Maar dat kan niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten die Europees moeten worden aanbesteed. Maar soms zijn er wel mogelijkheden. Daarom gaat de gemeente op zoek naar kansen om lokale ondernemers meer kansen te bieden bij aanbestedingen.

Burgemeester Jan Hamming: “De coronacrisis raakt ondernemers hard. Naast de landelijke en Zaanse maatregelen om ondernemers te steunen, kunnen we lokale ondernemers ook helpen met het verstrekken van overheidsopdrachten. Daarom hebben we bekeken hoe lokale ondernemers worden betrokken bij de aanbestedingstrajecten. Én welke mogelijkheden er zijn om hen meer kans te geven bij de aanbestedingstrajecten. Daarbij moeten we natuurlijk goed rekening houden met aanbestedingsregels en –richtlijnen. Maar toch: we kunnen meer doen en dat doen we dus ook.”

Voorkeur voor lokale ondernemers

We gaan daarom de voorkeur voor lokale ondernemers in het inkoopbeleid opnemen. Ook verbeteren we de informatievoorziening. Zo proberen we zoveel mogelijk lokale ondernemers te benaderen. Daarnaast komt er een online database voor lokale ondernemers. Hiermee worden zij meer zichtbaar en beter vindbaar voor inkopers van de gemeente.

Andere voorbeelden van aanpassingen

Voor Europese aanbestedingen kunnen we als gemeente ook meer aandacht besteden aan lokale ondernemers. We kunnen partners erover informeren, lokale informatiebijeenkomsten organiseren en werken met percelen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl