Nieuwe detailhandelsvisie vastgesteld

Nieuwe detailhandelsvisie vastgesteld


18 maart 2022
Zaanstad en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland hebben de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Hierin staat waar de regio zich komende 5 jaar op gaat focussen voor de detailhandel.  

Zaanstreek-Waterland wil een regio te zijn waar inwoners en bezoekers alle dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen kunnen kopen. De focus ligt op een compleet winkelaanbod en het versterken van de centrumgebieden Purmerend en Zaanstad. En daarnaast om de regio nog meer op de kaart zetten als leverancier van lokale producten.

Aandacht voor grote en kleinere (dorps)kernen 

Een compleet winkelaanbod betekent dat er ook goede voorzieningen moeten zijn. Binnen de grote kernen én de kleinere (dorps)kernen. Daarnaast staat het versterken van de twee centrumgebieden Zaandam en Purmerend op de agenda. Beide centrumgebieden verschillen in sfeer, zijn als zodanig geen concurrenten van elkaar maar vullen elkaar aan. Ook moet iedere inwoner op relatief kleine afstand een compleet voorzieningenaanbod kunnen vinden. Dit vraagt vanuit de regio om aandacht te blijven schenken aan de kwaliteit van winkelgebieden in de kleine kernen. Dit is ook van belang voor de maatschappelijke ontmoetingsfunctie die de winkelgebieden hier hebben. We zetten in op het zoveel mogelijk clusteren en versterken van detailhandel in de winkelgebieden.

Verbinding met toerisme

Ten slotte richt de regio zich op het verbinden van toerisme aan detailhandel. De regio heeft toeristische iconen zoals de Zaanse Schans, de Dijk van Volendam en rustieke oudhollandse dorpen met veel groen en water. Het combineren van een bezoek aan de winkelgebieden met deze toeristische plekken zorgt voor een divers aanbod en een langer verblijf van toeristen in de regio.

Waarom een nieuwe visie?

Eind 2020 is de vijfjaarstermijn van het regionale detailhandelsbeleid van de Stadsregio Amsterdam geëindigd. De provincie Noord-Holland heeft gevraagd om een regionale detailhandelsvisie per deelregio op te stellen. Bovendien zijn in de afgelopen periode diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de detailhandel. De online bestellingen nemen toe, de gevolgen van de coronacrisis zorgen ervoor dat  de centrumgebieden van de middelgrote gemeenten erg onder druk staan door de toename van leegstand en versobering van het aanbod. Daarnaast staat de regio voor een grote woningbouwopgave.

De Regionale Detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland kunt u hier bekijken.


foto van winkelend publiek op de gedempte gracht

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl