Open brief van de wethouders Participatie Zaanstreek-Waterland en het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland aan alle werkgevers in onze regio

Werkgever, pak de kansen om kwetsbaar personeel vast te houden


22 juli 2020
Open brief van de wethouders Participatie Zaanstreek-Waterland en het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland aan alle werkgevers in onze regio:

'Beste werkgever,

We zitten met elkaar in een onzekere en heftige periode. Het coronavirus zet ons doen en laten op zijn kop en vraagt om veel creativiteit. Veel werkgevers staan onder grote druk. Wij willen u graag ondersteunen bij de vele vraagstukken rond arbeidsmarkt en personeel. Ook wanneer het gaat om de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

We voelen ons betrokken bij u en uw bedrijf. Daarnaast maken we ons zorgen over deze kwetsbare groepen. We denken daarbij aan flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten. Deze groepen verliezen door deze crisis het snelst hun werk en kunnen hierdoor in de schulden raken. Daardoor staat hun bestaanszekerheid onder druk.

Een grote zorg ligt daarnaast bij de mensen met een kwetsbaarheid. Denk daarbij aan de mensen met een beperking die onder de banenafspraak vallen. Zij hebben ook zonder deze coronacrisis speciale aandacht nodig om een baan te vinden en aan het werk te blijven. Door te werken kunnen zij zich (blijven) ontwikkelen, sociale contacten opdoen en zelfvertrouwen kweken. Werk is daardoor voor hen extra belangrijk. Dank aan alle werkgevers die werknemers uit deze groepen in dienst hebben. 

We begrijpen dat het voor veel bedrijven nu vooral gaat om overleven. Waar u echter ook maar even mogelijkheden ziet: pak alstublieft de kansen om vast te houden aan uw personeel. Laten we er, waar mogelijk, voor zorgen dat inclusie het wint van corona.'

Wanneer u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u terecht bij:

  • Het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland, bereikbaar via 06 50527529 en info@wspzw.nl.
  • NLWerktDoor, een landelijk platform om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen
  • Het coronaloket van de De Kamer van Koophandel (KvK), te bereiken op werkdagen via 0800-2117


Regelingen om u te ondersteunen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl