Op bezoek bij Promobility

Week van de Zaanse Ondernemer

Week van de Zaanse Ondernemer: Gerard Slegers bezoekt leasemaatschappij ProMobility

'ProMobility is meer dan alleen die leaseauto’


Tijdens de Week van de Zaanse Ondernemer zet Zaanstad het Zaanse ondernemerschap in het zonnetje. Van 1 tot en met 6 november 2021 bezoeken de wethouders zeven verschillende inspirerende ondernemers. Stuk voor stuk hebben zij een ideaal en een passie voor ondernemen. 

1 november 2021
Vijftien jaar timmert leasemaatschappij ProMobility alweer aan de weg. Samen met de Zuid-Hollandse vestiging Geervliet heeft het bedrijf inmiddels 11 mensen in dienst. Ook beheert ProMobility een wagenpark van maar liefst 1.200 auto’s van uiteenlopende merken, waarvan een groot deel dagelijks door de Zaanstreek rijdt. En de ambitie is om door te groeien naar 2.000 auto’s. Maar wie denkt dat het bedrijf zich alleen maar bezig houdt met autolease, vergist zich. Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers ging op bezoek bij ProMobility op bedrijventerrein Noorderveld in Wormerveer. Een gesprek over mobiliteit, bereikbaarheid, duurzaamheid en nog veel meer.

‘‘Goed voor elkaar’, dat is ons motto’. Aan het woord is Dick Dekker, ondernemer en mede-eigenaar van ProMobility. ‘Wij zijn meer dan alleen die leaseauto. Wij willen als bedrijf ook op andere manieren zichtbaar zijn en een maatschappelijke bijdrage leveren. En we zijn er trots op als klanten bij ons willen horen vanwege de impact die we proberen te maken’. En die impact is niet gering. Zo zet Dekker zich als voorzitter van de Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer al sinds jaar en dag in voor de belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein én hun medewerkers en gezinnen. Als initiatiefnemer van het samenwerkingsverband ’t Lokaal streeft hij naar een hogere ‘WOZ- (werk-onderwijs-zorg) waarde’ van het bedrijventerrein en participeert het bedrijf in de Green Business Club. Steun en toeverlaat Jeffrey Noom (‘mijn linker- én mijn rechterhand’) is bestuurslid van de Zaanse Ondernemersdag en voorzitter van het kernteam van Dick-Dekker-initiatief [Z]aan de Wandel, dat jaarlijks geld inzamelt voor onderzoek naar borstkanker in het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Centrum voor Leven met Kanker Zaanstreek, ‘Anna’s Huis’.

Trends in de gaten houden

Naast het wethouderschap, is Gerard Slegers ook vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Hij is benieuwd welke trends ProMobility ziet op het gebied van mobiliteit. Dekker: ‘Verschillende trends hebben grote invloed op mobiliteit in de toekomst. Snel toenemende verstedelijking en krimp in rurale gebieden, ontwikkelende demografie, klimaatverandering en het toenemend gebruik van groene energiebronnen. Maar ook een verschuivende balans tussen eigenaarschap en delen, de snel reducerende kosten van ICT en technologie en hogere verwachtingen ten aanzien van leefbaarheid komen allemaal samen in de ontwikkeling van een efficiënt en veerkrachtig mobiliteitssysteem’.

Verstedelijking: hoe blijft een stad goed bereikbaar?

Verstedelijking en goede bereikbaarheid staan vaak op gespannen voet met elkaar. Als steeds meer mensen dichter op elkaar wonen en er minder parkeerruimte is, hoe blijft een stad dan toch goed bereikbaar? ‘Ik geloof dat een auto op dit moment gemiddeld maar circa 15% wordt gebruikt’, zegt Dekker. ‘Een belachelijk laag percentage. Dus denken wij na over het concept van deelauto’s en wat wij daarin kunnen doen. De focus ligt op de mobiliteitsbehoefte per buurt die je in kaart brengt aan de hand van de levensfase, de behoefte, het inkomen etcetera van de mensen die er wonen. Als je dat weet, kun je passende deelauto’s neerzetten. Als je daar een coöperatie van zou kunnen maken, met een aantal deelnemers en een gezamenlijk mobiliteitsbudget, dan ontstaan er heel plaatselijk community ’s met eigen deelauto’s, die je kunt op- en afschalen. Ik geloof wel in die verschuiving van het traditionele model naar deelauto’s. Ik denk dat het een kwestie van doen is en dat de praktijk zal uitwijzen hoe dit zich dit ontwikkelt’.

Duurzame mobiliteit

Eén van de belangrijkste onderwerpen op de bestuurstafel van de Vervoerregio is het verduurzamen van mobiliteit, legt Slegers uit. Hoe beweegt ProMobility zich op dat terrein? ‘De milieu footprint van mobiliteit is significant’, is Dekker zich bewust. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid als leasemaatschappij door ondernemers te stimuleren mee te bewegen naar duurzame mobiliteit, om de CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit te reduceren. Wij bieden vanaf nu ook elektrische leasefietsen aan. Fietsen is gezond en milieuvriendelijk. Minder CO2-uitstoot, minder files, een fit lijf én beter voor je portemonnee. Leasefietsen toevoegen aan ons aanbod, is daarom niets meer dan een logische volgende stap!’.

Steeds meer jongeren kiezen elektrische fiets

Dat is een mooi alternatief, maar is er voldoende animo voor?’, vraagt de wethouder zich af. Dekker ziet dat steeds meer jongeren kiezen voor een elektrische fiets en dat het imago van dit vervoersmiddel sterk is verbeterd. ‘Zo’n 40% van de Zaanse werknemers die met de auto naar het werk reist, woont eigenlijk op fietsafstand van zijn werk. Daar kan nog veel gewonnen worden. De fiets heeft in Zaanstad absoluut potentie. En ik denk dat een belangrijke rol is weggelegd voor werkgevers om het gebruik van de, al dan niet elektrische, fiets te stimuleren. Voor woon-werkverkeer, maar ook werk-werkverkeer’.

Mobiliteit in de toekomst

Als we tien jaar vooruit kijken, hoe ziet duurzame mobiliteit er dan uit door de ogen van ProMobility? ‘Slimme en duurzame mobiliteit ontwikkelt zich razendsnel. Door nieuwe technologieën worden informatiediensten en systemen steeds slimmer en wordt aandrijving steeds schoner. Denk aan de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende auto of waterstof. Door innovaties op de juiste manier in te zetten, met de lokale kennis en inzichten, kunnen we de ontwikkelingen in mobiliteit gebruiken om gebieden leefbaarder, duurzamer en schoner in te richten. Zo komen we tot slimme mobiliteitsoplossingen voor de stad’. En welk concept blijft er dan uiteindelijk over?’, wil de wethouder tot slot weten. ‘Ik denk dat het een samengesteld mobiliteitsconcept wordt. Je zal lease houden, je zal eigendom houden, je zal delen hebben. En dat zal zich in de loop van de jaren ontwikkelen’

Foto van Gerars Slegers en Dick Dekker

foto van Gerard Slegers en Dick Dekker

Foto van Gerard Slegers en Dick Dekker


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl