Start bouw diepzeekade HoogTij

Deze zomer start de bouw van een 900 meter diepzeekade aan het bedrijventerrein HoogTij langs het Noordzeekanaal. HoogTij is onderverdeeld in twee delen: een terrein voor havengebonden bedrijven (natte deel) en een terrein voor grondgebonden bedrijven (droge deel). Het totale gebied biedt ruimte voor 130 hectare bedrijvigheid. HoogTij is een project van de gemeente Zaanstad, Port of Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan. Het havengebonden terrein wordt ontwikkeld door Port of Amsterdam.

Eind oktober 2017 kozen Containerterminal CTVrede Steinweg en logistiek dienstverlener Gam BAKKER al om zich te vestigen in het havengebied op HoogTij. In navolging start in augustus 2018 de bouw van de nieuwe diepzeekade. Om de vrije doorgang in het Noordzeekanaal te waarborgen, wordt er een aanzienlijk terrein afgegraven. Hierdoor ontstaat er een zogenaamde ingekaste kade, zodat de schepen die laden en lossen niet in de vaarweg komen te liggen. De enorme hoeveelheid grond en zand die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om fase twee van HoogTij – het droge terrein – op te hogen en gereed te maken voor nieuwe uitgifte. 

De bouw van de kade vindt plaats in opdracht van Port of Amsterdam en wordt uitgevoerd door de ontwikkelcombinatie Hakkers en Van Oord. De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind 2019 duren. Na realisatie is het gehele havengebonden terrein met een oppervlak van een kleine 30 hectare beschikbaar voor uitgifte. Naast CTVrede Steinweg en Gam BAKKER biedt het haventerrein ruimte aan: bedrijven die grote windmolenparken op de Noordzee faciliteren (offshore gerelateerde bedrijven), agri/food en logistieke bedrijven. Het terrein is ook geschikt voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën, zoals bedrijven die actief zijn in de circulaire economie.

Meer informatie op www.hoogtij.com


Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl