Subsidie toekomstbestendige winkelgebieden

Noord-Holland: € 600.000 voor toekomstbestendige winkelgebieden

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018 (WINKELNH) gepubliceerd.

Met de regeling wil de provincie bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelgebieden.

De aanleiding 

De onlangs aangekondigde regeling volgt op een onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de toekomstige behoefte voor winkels in steden en dorpen. Belangrijke conclusie van dat onderzoek is dat de huidige plannen beter moeten aansluiten bij de toekomstige behoefte aan traditionele fysieke winkels, omdat er anders een overschot dreigt. Daarnaast vragen gemeenten zich af hoe traditionele winkelstraten aantrekkelijk kunnen worden gehouden.

Vaak is er een onafhankelijke aanjager nodig – zoals een stadsregisseur of citymanager – om een transformatieproces van een winkelgebied op gang te brengen. Of er moeten samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Omdat de financiële middelen hier meestal voor ontbreken, komt de provincie nu met de nieuwe subsidieregeling.

De regeling 

Voor de regeling is een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld. Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming, een ondernemerscollectief of een gemeente die een belang heeft in een winkelgebied of een zogeheten solitaire vestiging (een alleen, los van een winkelgebied, gelegen winkel).

Subsidie kan worden verstrekt voor het toekomstbestendig maken van een winkelgebied door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op één van de volgende onderwerpen:

a. het terugdringen van leegstand of het bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied;

b. het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied; of

c. het onderscheidend vermogen van het betreffende winkelgebied.

In combinatie met één van de hierboven genoemde onderwerpen kan ook subsidie worden verstrekt voor onderzoek of procesondersteuning dat de verduurzaming van het winkelgebied bevordert.

Ten slotte kan ook subsidie worden verstrekt voor het toekomstbestendig maken van een solitaire vestiging, door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op het bevorderen van transformatie van de betreffende solitaire vestiging. 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000 per subsidiabel onderwerp. Onder de subsidiabele kosten vallen alleen de kosten van inhuur van expertise voor onderzoek en procesondersteuning.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2019 (17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl