Rapport Zaanse economie en werkgelegenheid

Zaanse economie en werkgelegenheid in 2018 gegroeid

23 augustus
De economie van Zaanstad groeide in 2018 met 3,1%. Ook de werkgelegenheid is toegenomen (2,2%). Sinds 2016 ligt de economische groei van de Zaanstreek boven die van Nederland. Het beeld is dus positief, maar de economische ontwikkeling blijft kwetsbaar. 

De laatste drie jaar groeide de werkgelegenheid in Zaanstad gemiddeld met 2,2% per jaar. Per 1 januari 2019 zijn er ongeveer 54.000 banen van 12 uur of meer. De afgelopen drie jaar zijn er ruim 3.000 banen bijgekomen. De groei vond voornamelijk plaats in de gezondheidszorg, industrie, bouwsector en de horeca.

Meer banen in Zaanstad

De beroepsbevolking neemt toe, ook in Zaanstad. Op lange termijn is de groei van de werkgelegenheid niet genoeg om de groei van de beroepsbevolking bij te houden. Als gevolg zullen Zaankanters uitwijken naar banen buiten Zaanstad. Naast woningen, moeten daarom ook meer banen in Zaanstad komen.

Zaanstad binnen de MRA

Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (Schiphol) lopen economisch gezien voorop in de Metropoolregio Amsterdam. De andere gemeenten binnen de MRA worden steeds meer forensengemeenten. Mensen wonen hier wel maar werken buiten hun gemeente.

Resultaten MKB peiling

Ondernemers in Zaanstad geven het ondernemersklimaat een 6,1. Dit cijfer is licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor (5,8). Dit blijkt uit de MKB-monitor. De ondernemers vinden een goede dienstverlening bij de gemeente belangrijk. Ze voelen zich niet gehoord en begrepen door de gemeente. 15% geeft aan te willen uitbreiden, maar dat dit niet kan op de huidige locatie. Zaanstad focust zich op de Achtersluispolder en HoogTij. Maar de gemeente moet ook aandacht hebben voor midden- en kleinbedrijven.

Energieke en bedrijvige stad

Wethouder Economische Zaken, Gerard Slegers: “Zaanstad is een ondernemersstad. Ondernemers zijn belangrijk voor de Zaanse samenleving en onze economie. We moeten zorgen voor een goed ondernemersklimaat, ruimte bieden aan ondernemerschap, kennis delen en meedenken met bestaande bedrijven die willen innoveren. Zo werkt Zaanstad aan de realisatie van broedplaatsen zoals ‘De Hoop’ op de Achtersluispolder. En het versterken van de economische bedrijvigheid in een wijk zoals in MAAK.Kogerveld gebeurt.”

Volledig rapport over de economische ontwikkeling

Meer weten over de economische ontwikkeling van Zaanstad? Lees hier het volledige rapport van Werken langs de Zaan.

foto van de achtersluispolderPakhuis De Vrede vanaf het water

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl