Zaanse subsidieregeling Reuring

Extra coronageld voor initiatieven Zaanse horeca, detailhandel, toerisme en evenementen- en vrijetijdsbranche

1 juli 2021
Er zijn al heel wat stappen gezet in het openingsplan van de overheid. Veel coronamaatregelen zijn niet meer nodig en de maatschappij kan weer open. Dat is fijn, maar de pandemie laat ook sporen achter. Sectoren als de lokale detailhandel, horeca, toerisme, evenementen- en vrijetijdsbranche zijn hard getroffen. Dankzij de ondersteuningsmaatregelen heeft een groot aantal ondernemers het hoofd net boven water kunnen houden, maar ruimte om extra activiteiten te organiseren is er vaak niet meer. Daarom heeft Zaanstad, in aanvulling op de gemeentelijke subsidies voor cultuur en wijkinitiatieven, extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven uit deze sectoren.  

De subsidieregeling Reuring in Zaanstad is bedoeld voor initiatieven die – uiteraard binnen de dan geldende coronabeperkingen - ‘reuring’ creëren in de winkelgebieden en dorpskernen. Zodat de aanloop van inwoners en binnen- en buitenlandse bezoekers naar Zaanstad weer op gang komt. 

Criteria en voorwaarden

In totaal is er een bedrag van € 250.000 beschikbaar, met een maximum van € 25.000 per aanvraag, waarbij ten minste 50% uit eigen investering moet komen. De regeling staat open tot en met 1 oktober 2021. De activiteiten dienen plaats te vinden voor 1 juni 2022.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar het belang voor het (herstel) van desbetreffende gebied en het bereik en de impact op de inwoners van Zaanstad. Andere factoren die meewegen zijn samenwerking (crossovers) met andere branches/sectoren en spreiding over de stad en over de tijd. Ontvangt u voor dit initiatief al een andere subsidieregeling via de gemeente Zaanstad? Dan komt u niet in aanmerking voor een aanvraag vanuit Reuring in Zaanstad..

Hoe dient u een aanvraag in?  

Op zaanstad.nl (zoekterm Reuring)  leest u meer over hoe u de aanvraag kunt indienen en wat daarvoor nodig is. Misschien twijfelt u of uw initiatief in aanmerking komt voor een aanvraag. Of is het u niet duidelijk binnen welke (corona-)subsidieregeling uw idee het beste past. Aarzel dan niet om contact op te nemen via emailadres reuring@zaanstad.nl.


Foto van de uitmarkt in Zaanstad met daarop een kunstwerk uit hout en publiek, genomen door fotograaf Mike BinkDe Uitmarkt in Zaanstad. Foto Mike Bink


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl