Detailhandelsmonitor

Zaanstad goed op weg naar kansrijke winkelgebieden

15 februari 2018

Hoe staat het met de plannen voor de detailhandel in Zaanstad? In september 2015 stelde de raad de Detailhandelsvisie 2015-2025 vast. De gemeente wilde hiermee winkelgebieden versterken die al sterk of kansrijk zijn, om hiermee een krachtige hoofdstructuur in de gemeente te krijgen. Uit een evaluatie blijkt dat de goede weg is ingeslagen.

Evaluatie Detailhandelsvisie

Na twee jaar uitvoeren van het detailhandelbeleid, was het tijd voor een evaluatie: wat zijn de resultaten tot nu toe? Het college van B&W bood de gemeenteraad onlangs de Evaluatie Detailhandelsvisie aan.

De goede weg ingeslagen

Uit de evaluatie blijkt dat sinds 2015 de belangstelling toeneemt om te investeren in winkelvastgoed in Zaanstad. Door ontwikkelingen als online winkelen is er minder behoefte aan vierkante meters winkeloppervlak. Het aantal vierkante meters winkeloppervlak is dan ook niet verder toegenomen. Hierdoor wordt het draagvlak voor bestaande winkels versterkt. En bovendien heeft dit zich vertaald in afnemende leegstand. Door het werken met een hoofdwinkelstructuur en een afwegingskader voor supermarkten is dus een goede weg ingeslagen om te komen tot kansrijke en compacte winkelgebieden.

Maatregelen

De gemeente gaat een aantal maatregelen nemen naar aanleiding van de evaluatie. Zo wordt het effect van het programma MAAK.Zaanstad op de winkelstructuur in kaart gebracht. Meer woningbouw betekent groei van het aantal inwoners. Dit kan positief zijn voor het draagvlak van winkels en op langere termijn om aanpassing van de hoofdwinkelstructuur vragen. Ook bereidt de gemeente de herinrichting van de Zuiderhoofdstraat in Krommenie voor, om daar het winkelen veiliger en gezelliger te maken.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl