Zaanstad ondersteunt ondernemers in financiële nood door coronacrisis

Zaanstad ondersteunt ondernemers in financiële nood door coronacrisis


26 maart 2020
De coronacrisis raakt ondernemend Nederland hard. Het kabinet heeft een pakket van noodmaatregelen voor ondernemers vastgesteld. De gemeente Zaanstad biedt daarnaast de volgende  lokale maatregelen om Zaanse ondernemers te ondersteunen.

Uitstel gemeentelijke belastingen en geen aanmaningen tot tenminste 6 april

Tot en met 6 april a.s. stuurt de gemeente geen nieuwe belastingaanslagen. Ook stelt ze alle invorderingsacties uit. Het gaat om alle belastingen die op de gecombineerde aanslag staan. Zoals de onroerendzaak belasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. En de belastingen die op ondernemers gericht zijn. Zoals toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en – opbrengsten, marktgelden en de BIZ. De gemeente besluit nog of en hoe de maatregel wordt verlengd.

Uitstel op betaling van huur gemeentelijke panden

Alle ondernemers die panden huren van de gemeente krijgen bericht. Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur

Uitbetaling facturen

De gemeente betaalt uitstaande facturen aan ondernemers zo snel mogelijk.

Ondersteuning voor ZZP’ers

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen door de Coronacrisis? U kunt bij de gemeente inkomensondersteuning aanvragen tot aan het sociaal minimum voor drie maanden. Het bedrag hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft dit niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Ook kunt u een bedrijfskapitaal van max. €10.517 euro aanvragen. Dit dient u wel terug te betalen. Het rentepercentage is nog niet bekend,maar zal lager dan 8% zijn.

Hoe doet u een aanvraag?

U kunt een inlichtingenformulier insturen. Zodra we meer over de regeling van het Rijk weten, hoort u zo snel mogelijk of u in aanmerking komt. Als u al eerder een formulier heeft ingestuurd krijgt u het inlichtingenformulier via e-mail. Wij vragen u niet te bellen met de gemeente vanwege de grote hoeveelheid aanvragen op het moment.

Actuele informatie: het coronaloket Kamer van Koophandel

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/coronaloket. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Vragen

Heeft u vragen over de industrie, bedrijventerreinen, horeca of detailhandel in Zaanstad? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

foto van centrum zaandam

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl