"Goed zijn voor    elkaar, daar gaat het om bij ons."

Interview Dick Dekker, ProMobility

Zaanstad is hartstikke ondernemersgezind. Alle ondernemers in onze stad hebben een eigen drijfveer om te doen wat ze doen. Wat is die drijfveer? En wat is zo waardevol aan Zaanstad als ondernemersstad? Om dat te ontdekken, interviewen we elke twee weken een ondernemer uit de omgeving. Deze week was Dick Dekker aan de beurt: een ondernemer in beweging die, los van leasemaatschappij ProMobility, zich inzet voor het bijeenbrengen van werk, onderwijs en zorg.

Dick, hoe zou je omschrijven wat jullie met ProMobility doen?
"ProMobility  is een merkonafhankelijke leasemaatschappij  met een vestiging in Wormerveer en in Geervliet. Vanuit deze twee locaties bewerken wij de regionale markt met een focus op de bedrijven in het MKB. We bestaan inmiddels elf jaar, maar in 2010 hebben we een switch gemaakt. We wilden ProMobility een lading geven. Een auto kopen of leasen, dat kun je overal. Maar als organisatie wilden we iets bijdragen. Waarom doen we wat we doen? Het antwoord was: goed zijn voor elkaar. Voor ons betekende dat regionaal betrokken zijn. Daar zit onze meerwaarde in: we initiëren maatschappelijke betrokkenheid en geven zo daadwerkelijke invulling aan onze pay-off 'Goed voor Elkaar'". 

Wat drijft jou hierin?
"Ik ben de automotive ingerold, maar wat ik zie, is dat het elke dag in beweging is. Letterlijk. We hebben dagelijks 900 auto's rondrijden, ieder in een eigen richting. Die richting heeft een diepere betekenis. Welke richting neem jij? Wat is jouw bestemming? Iedereen heeft een eigen gedachte hierover. We proberen die koude service – het financieren en het operationele – menselijk te maken. Als mensen ons bellen, is er écht iets aan de hand. Daarom willen we helpen. Dat menselijke aspect is complex, maar ook intrigerend. De auto is slechts de verbindende schakel."

Hoe zou jij meer beweging in de Zaanstreek willen brengen?
"Ik mag voorzitter zijn van de Bedrijven Vereniging Noorderveld Molletjesveer (BVNM). Via deze vereniging behartigen we de belangen van de ondernemers. Maar ja, wat zegt dat nou? En wat is nou een bedrijventerrein? Die vraag hebben we onderzocht. De BVNM omhelst 500 bedrijven en 4500 mensen. Dat is behoorlijk wat werkgelegenheid waar de ondernemers op dit terrein een verantwoordelijkheid over hebben. Maar die gaat verder dan alleen werk. Die gaat ook over de werknemers van de toekomst – en dus onderwijs – en over de zorg die huidige werknemers hebben over hun gezin of familie. Dit hebben we vertaald in de WOZ-waarde: Werk, Onderwijs en Zorg. Vanuit deze WOZ-waarde hebben we 't Lokaal  opgericht: een samenwerking tussen het BVNM, onderwijs en Gemeente Zaanstad. Studenten van de hogeschool gaan nu onderzoeken wat de precieze samenstelling van de BVNM is. Welke branches zijn aanwezig, hoe is de samenstelling en diversiteit van werknemers, hoe is het met de gezondheid van mensen gesteld. Kortom: wat is onze WOZ-waarde? Met die informatie kunnen we iets. Zo worden we als BVNM één bedrijf.
Bovendien wil ik Zaanstad ook letterlijk in beweging krijgen. Daarom startte ik in 2011 met [Z]aan de Wandel. Een regionale, jaarlijkse wandeltocht in de strijd tegen borstkanker én een manier voor ondernemers om maatschappelijke betrokken te zijn. [Z[aan de Wandel onderscheidt zich door alles wat we eromheen doen. Mensen die ziek zijn, hebben aandacht nodig; ze willen graag geholpen worden, het liefst persoonlijk. Het geld dat we ophalen met Zaan de Wandel zetten we in voor onderzoek, preventie en behandeling, maar ook voor een plek waar mensen terecht kunnen voor die aandacht en zorg. Daarom zijn we nu bezig met het oprichten van 'Anna's Huis'.

Wat maakt Zaanstad een goede stad om te ondernemen?
"'t Lokaal is een manier om Zaanstad te positioneren in de metropool van Amsterdam. Daarmee creëren we een heel sterk samenwerkingsverband. De ambtenaren van de gemeente Zaanstad zijn ontzettend betrokken en gemotiveerd – dat is echt bewonderenswaardig. Er heerst een enorme gedrevenheid om van Zaanstad een mooie stad te maken. Dat beeld mag weleens duidelijker naar voren komen."

                         " Er heerst een enorme gedrevenheid om van Zaanstad een mooie stad te maken."

Wat kan de gemeente doen om ondernemers meer te ondersteunen?
"De gemeente maakt nu nog niet genoeg gebruik van de kracht van het netwerk. Dat begint nu langzaam te komen. Het is nu zaak dat de gemeente 't Lokaal, samen met opleidingsinstituten en de bedrijvenvereniging, tot wasdom brengt. Dit zou de komende 3-5 jaar de focus moeten zijn. Samen leren, samen ontdekken, samen erin groeien."

Bekijk ook de website van ProMobility, 't Lokaal en [Z]aan de Wandel.


Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl