Toegangseisen en overgangsregelingen

Vanaf 1 januari 2026 worden gefaseerd in Zaandam, Wormerveer en Krommenie uitstootvrije winkelgebieden ingevoerd en moeten bestel- en vrachtauto’s in deze gebieden uitstootvrij zijn.  In andere gemeenten, zoals Amsterdam, gelden al eerder uitstootvrije zones.  Via deze link ziet u wat de algemene landelijke eisen en overgangsregelingen zijn voor uitstootvrije gebieden. 

Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling. 

Voor sommige voertuigen geldt een vrijstelling of kan er een ontheffing worden aangevraagd. Lees meer over vrijstellingen en ontheffingen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl