Rechtmatig en doelmatig inkopen

Rechtmatig en doelmatig inkopen

Jaarlijks koopt Zaanstad voor circa 200 miljoen euro in. Als overheidsdienst met publieke gelden gaan we zakelijk en transparant om met publieke gelden en zijn we een betrouwbare partner voor alle partijen. Geld wordt rechtmatig en kostenbewust besteed. Dit doet Zaanstad door:

  • Inkoopbeleid en inkoopproces
  • Inkoopkalender
  • Spendanalysefunctie
  • Regelruimte benutten

Inkoop richt zich op het vervullen van de maatschappelijke opgave en de ambitie om met inkoop meer te bereiken. Dit wordt ook wel value for tax-payer’s money genoemd. Om  zoveel mogelijk waarde te creëren wanneer publieke gelden uitgegeven worden besteed de gemeente aan in lijn met de aanbestedingswet en haar eigen inkoopbeleid. Zowel de aanbestedingswet als het inkoopbeleid zijn er op gericht om doelmatig én rechtmatig in te kopen. Dit houdt in dat partijen niet alleen gelijke kansen krijgen op het verkrijgen van een opdracht, maar ook dat bij elke opdracht gekeken wordt of een opdrachtnemer kan bijdragen aan doelstellingen, zoals duurzaamheid, aandacht voor MKB-ondernemerschap en social return on investment.

Meer informatie over het Zaanse inkoopbeleid en de aanbestedingswet vindt u hier:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl