Inkoop en aanbestedingen

Samen naar buiten: met inkoop meer bereiken

Een gemeente heeft allerlei taken die zij voor haar inwoners en hun leefomgeving uitvoert. Dit kan gaan om het plaatsen van een traplift, het aanleggen van nieuwe bruggen en wegen tot het onderhouden van het openbare groen. Deze taken voert de gemeente Zaanstad niet allemaal zelf uit. Deze worden deels uitgevoerd en/of geleverd door partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Dit brede pallet van diensten, leveringen en werken koopt de gemeente in.

Jaarlijks koopt Zaanstad voor circa 200 miljoen euro in. Het inkopen gebeurt veelal door middel van aanbestedingsprocedures. Om  zoveel mogelijk waarde te creëren wanneer publieke middelen worden gebruikt, besteedt de gemeente aan in lijn met de aanbestedingswet en haar eigen inkoopbeleid. Zowel de aanbestedingswet als het inkoopbeleid zijn erop gericht om doelmatig en rechtmatig in te kopen. Dit houdt in dat partijen niet alleen gelijke kansen krijgen op het verkrijgen van een opdracht, maar ook dat bij elke opdracht gekeken wordt of een opdrachtnemer kan bijdragen aan doelstellingen, zoals duurzaamheid en social return on investment. Welke doelstellingen Zaanstad nastreeft, op welke wijze dit gedaan wordt en wat er zoal ingekocht wordt,  vindt u hieronder in het overzicht.


Hoe doen we dat?

De gemeente moet verschillende wetten en regels volgen. Als ondernemer krijgt u hiermee te maken wanneer u zaken wilt doen met de gemeente. Voordat de gemeente een opdracht uitzet, maakt zij een inschatting van de duur van de opdracht en de verwachte uitgaven. Op basis hiervan wordt bepaald welke procedure er gevolgd moet worden.

Hoe u kunt meedoen en hoe de procedure verloopt leest u hier.  Of klik op de infographic.

foto van de infographic

Infofographic met uitleg over inkoop- en aanbestedingsproces.pdf


Marktconsultaties

 

Meer over marktconsultaties


Social Return on Investment

SROI is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Social return

betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’. In de praktijk betekent dit dat de opdrachtgever (gemeente) een contracteis opneemt over de SROI.

Social Return on Investment

Aandacht voor het MKB-ondernemerschap

De gemeente Zaanstad heeft in haar strategisch inkoopbeleid opgenomen dat zij aandacht heeft voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) ondernemerschap wanneer zij opdrachten op de markt brengt. De ambitie van Zaanstad is het maximaliseren van inkoop- en aanbestedingskansen voor het MKB.

Aandacht voor het MKB-ondernemerschap

Duurzaam inkopen

De gemeente Zaanstad heeft een hoge ambitie om duurzame gemeente te worden en te zijn. Onder duurzaam inkopen verstaat Zaanstad klimaatneutraal en circulair én het van toepassing verklaren van de internationale sociale voorwaarden. Wij vragen onze leveranciers een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen.

Duurzaam inkopen

Rechtmatig en doelmatig inkopen

Jaarlijks koopt Zaanstad voor circa 200 miljoen euro in. Als overheidsdienst met publieke gelden gaan we zakelijk en transparant om met publieke gelden en zijn we een betrouwbare partner voor alle partijen. Geld wordt rechtmatig en kostenbewust besteed.

Rechtmatig en doelmatig inkopen
Wat kopen we in?

  • Personeelsgerelateerde Zaken
  • Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie
  • Automatisering en telecommunicatie
  • Flexibele arbeid
  • Advies en onderzoek
  • Vervoer, aandrijfsystemen, emballage
  • Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties
  • GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimte. Wilt u als aannemer meedingen naar opdrachten in de openbare ruimte voor gemeente Zaanstad? In het selectiebeleid sector OR definitief.pdf leest u hoe.
  • Hulpverlening en openbare orde
  • Sociaal domein
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl