Inkoop en aanbestedingen

Samen naar buiten: met inkoop meer bereiken

Een gemeente heeft allerlei taken die zij voor haar inwoners en hun leefomgeving uitvoert. Dit kan gaan om het plaatsen van een traplift, het aanleggen van nieuwe bruggen en wegen tot het onderhouden van het openbare groen. Deze taken voert de gemeente Zaanstad niet allemaal zelf uit. Deze worden deels uitgevoerd en/of geleverd door partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Dit brede pallet van diensten, leveringen en werken koopt de gemeente in.

Jaarlijks koopt Zaanstad voor circa 200 miljoen euro in. Het inkopen gebeurt veelal door middel van aanbestedingsprocedures. Om  zoveel mogelijk waarde te creëren wanneer publieke middelen worden gebruikt, besteedt de gemeente aan in lijn met de aanbestedingswet en haar eigen inkoopbeleid. Zowel de aanbestedingswet als het inkoopbeleid zijn erop gericht om doelmatig en rechtmatig in te kopen. Dit houdt in dat partijen niet alleen gelijke kansen krijgen op het verkrijgen van een opdracht, maar ook dat bij elke opdracht gekeken wordt of een opdrachtnemer kan bijdragen aan doelstellingen, zoals duurzaamheid en social return on investment. Welke doelstellingen Zaanstad nastreeft, op welke wijze dit gedaan wordt en wat er zoal ingekocht wordt,  vindt u hieronder in het overzicht.

Wat willen we bereiken?

Meer over SROI                                          Meer over MKB-ondernemerschap    Meer  over duurzaam inkopen   Meer over rechtmatig en doelmatig inkopen


Hoe doen we dat?

< € 50.000                > € 50.000            > €214.000                   < € 200.000           > € 200.000         > € 750.000                   < €150.000       van €150.000             > € 1.500.000   > € 5.350.000                                                                                                                                                                                                                                                                                     tot € 1.500.000

Hier vindt u meer uitleg over werken, leveringen en diensten

Wat kopen we in?

  • Personeelsgerelateerde Zaken
  • Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie
  • Automatisering en telecommunicatie
  • Flexibele arbeid
  • Advies en onderzoek
  • Vervoer, aandrijfsystemen, emballage
  • Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties
  • GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimten
  • Hulpverlening en openbare orde
  • Sociaal domein
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl