Subsidies, fondsen 

Subsidieregeling Corona Toegangsbewijs

Ook voor 2022 heeft het Rijk geld vrijgemaakt om de extra kosten te compenseren voor de verplichte controle op het Corona Toegangs Bewijs (CTB). Zaanstad heeft € 550.000 aan subsidie beschikbaar. Horecaondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen een tegemoetkoming krijgen. Dit is voor de kosten voor CTB-controle die zij in 2022 hebben gemaakt. De regeling staat nu open.

Meer over de subsidieregeling Corona Toegangsbewijs


Subsidie- en financieringswijzer

Met de Subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor OndernemendNederland (RVO) kunt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. 

Ga naar de subsidie- en financieringswijzer van het RVO

PIM Noord-Holland

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) helpt mkb-ers in Noord-Holland met groei en financieringsvragen in onderstaande sectoren.  Dit doet PIM door het geven van maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning. Op de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Hierin leest u alles over de aankomende evenementen en actualiteiten voor innovatieve mkb-ondernemers in Noord-Holland.

Meer over PIM Noord-Holland

Verbetering en verduurzaming bestaande bedrijventerreinen

Om leegstand op bedrijventerreinen terug te dringen stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 

Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te houden of weer aantrekkelijk te maken, is er minder behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Het betreft subsidie van Bedrijventerreinen (HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties.

Meer informatie

Rabobank innovatiefonds voor food & agri-bedrijven

Het fonds is een risicokapitaal-investeringsplatform, onderdeel van Rabo Private Equity, waarmee in bedrijven in de seed- of start-upfase wordt geïnvesteerd. De focus ligt op innovatieve bedrijven over de gehele food & agri-keten met een geografische focus op West-Europa en Noord-Amerika.

Het fonds richt zich op bedrijven die de 'Banking for Food'-strategie van de Rabobank ondersteunen. Deze strategie focust op het bijdragen aan voedselzekerheid binnen de context van de snelgroeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem.

Meer informatie

Mijn Digitale Zaak 

Is uw bedrijf digitaal klaar voor de toekomst? Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Digitalisering maakt dus dat bedrijven zekerder zijn van een mooie toekomst.

KVK, MKB-Nederland en INretail ondersteunen jou om je bedrijf te digitaliseren. Samen hebben zij een gratis scan en een advies op maat ontwikkeld. 

Ze helpen je aan de juiste software of samenwerkingspartner om verder te komen. En RVO biedt voor veel onderdelen een passende subsidie aan om groeimogelijkheden door te voeren.

Maak uw bedrijf toekomstbestendig, start met “Mijn digitale zaak”.

www.mijndigitalezaak.nl


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl