Subsidies en fondsen

€ 600.000 voor toekomstbestendige winkelgebieden

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018 (WINKELNH) gepubliceerd.

Met de regeling wil de provincie bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelgebieden.

Lees verder


Rabobank innovatiefonds voor food & agri-bedrijven

Het fonds is een risicokapitaal-investeringsplatform, onderdeel van Rabo Private Equity, waarmee in bedrijven in de seed- of start-upfase wordt geïnvesteerd. De focus ligt op innovatieve bedrijven over de gehele food & agri-keten met een geografische focus op West-Europa en Noord-Amerika.

Het fonds richt zich op bedrijven die de 'Banking for Food'-strategie van de Rabobank ondersteunen. Deze strategie focust op het bijdragen aan voedselzekerheid binnen de context van de snelgroeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem.

Het fonds investeert tot € 1,5 miljoen per ronde en
€ 3 miljoen in totaal per bedrijf.

Voor meer informatie zie: https://rfaif.nl/

Bezig met innovatie, in samenwerking met andere ondernemers?

Ben je een MKB-er, bezig met onderzoek en/of ontwikkeling van producten of diensten en doe je dit in samenwerking met andere ondernemers? Dan kom je wellicht in aanmerking voor subsidie uit de MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Je kunt de regeling vinden op de website van RVO

Verbetering en verduurzaming bestaande bedrijventerreinen

Om leegstand op bedrijventerreinen terug te dringen stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 

Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te houden of weer aantrekkelijk te maken, is er minder behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Het betreft subsidie van Bedrijventerreinen (HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties.

Meer informatie zie de website van de provincie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO ondersteunt ondernemend Nederland. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Kijk voor alle informatie over subsidies en regelingen op de subsidiewijzer van het RVO.

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl