Subsidies, fondsen 

TEK; Tegemoetkoming Energiekosten Regeling

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor het grootste deel van het MKB komt er in 2023 een prijsplafond. Daardoor betaal je minder voor je energie tot een bepaald verbruik. Heb je een energie-intensief bedrijf? Dan krijg je via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van je energierekening.

Meer over de TEK


Reuring-regeling

De subsidieregeling Reuring in Zaanstad is bedoeld voor initiatieven die helpen om de levendigheid in de stad te herstellen. Om activiteiten te ondersteunen die weer ‘reuring’ creëren in de stad. Zodat er wat leuks te beleven valt in onze winkelgebieden en dorpskernen waarmee we Zaankanters en andere bezoekers aantrekken. Wilt u als ondernemer ook weer aan de slag en mooie initiatieven organiseren in de stad? Met de Reuring-subsidie biedt de gemeente u een steuntje in de rug. 

Meer over de Reuring-regeling

PIM Noord-Holland

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) helpt mkb-ers in Noord-Holland met groei en financieringsvragen in onderstaande sectoren.  Dit doet PIM door het geven van maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning. Op de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Hierin leest u alles over de aankomende evenementen en actualiteiten voor innovatieve mkb-ondernemers in Noord-Holland.

Meer over PIM Noord-Holland

Verbetering en verduurzaming bestaande bedrijventerreinen

Om leegstand op bedrijventerreinen terug te dringen stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 

Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te houden of weer aantrekkelijk te maken, is er minder behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Het betreft subsidie van Bedrijventerreinen (HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties.

Meer informatie

Rabobank innovatiefonds voor food & agri-bedrijven

Het fonds is een risicokapitaal-investeringsplatform, onderdeel van Rabo Private Equity, waarmee in bedrijven in de seed- of start-upfase wordt geïnvesteerd. De focus ligt op innovatieve bedrijven over de gehele food & agri-keten met een geografische focus op West-Europa en Noord-Amerika.

Het fonds richt zich op bedrijven die de 'Banking for Food'-strategie van de Rabobank ondersteunen. Deze strategie focust op het bijdragen aan voedselzekerheid binnen de context van de snelgroeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem.

Meer informatie

Mijn Digitale Zaak 

Is uw bedrijf digitaal klaar voor de toekomst? Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Digitalisering maakt dus dat bedrijven zekerder zijn van een mooie toekomst.

KVK, MKB-Nederland en INretail ondersteunen jou om je bedrijf te digitaliseren. Samen hebben zij een gratis scan en een advies op maat ontwikkeld. 

Ze helpen je aan de juiste software of samenwerkingspartner om verder te komen. En RVO biedt voor veel onderdelen een passende subsidie aan om groeimogelijkheden door te voeren.

Maak uw bedrijf toekomstbestendig, start met “Mijn digitale zaak”.

www.mijndigitalezaak.nl


Subsidie- en financieringswijzer

Met de Subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor OndernemendNederland (RVO) kunt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. 

Ga naar de subsidie- en financieringswijzer van het RVO

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl