Selectieleidraad camperplaatsen

De gemeente nodigt ondernemers uit om deel te nemen aan de inschrijvingsprocedure voor een camperplaats in Zaanstad.

Aanleiding

Campereigenaren op bezoek in Zaanstad en bij de Zaanse Schans parkeren in toenemende mate hun camper in de wijken zoals Oud-Zaandijk en omgeving. Dit zorgt voor parkeerhinder en overlast bij bewoners, door geluidsoverlast, stankoverlast en vuilnis dat in de wijk wordt verspreid. Deze problematiek wordt versterkt door het in tien jaar tijd verdubbelde camperbezit in Nederland. Wanneer de gemeente hier niks aan doet, wordt de problematiek erger en ontstaan er meer onveilige en ongewenste situaties.

Door de gemeente Zaanstad is daarom een onderzoek uitgevoerd naar het vinden van een geschikte locatie binnen de gemeente voor het ontwikkelen van een camperplaats. Hieruit is één voorkeurslocatie geselecteerd: de locatie aan de Doctor H.G. Scholtenstraat. Zie voor de gebiedsafbakening de kaart hieronder. Voor deze locatie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en er is een marktdialoog georganiseerd. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief, al moeten er wel enkele ruimtelijke aanpassingen worden gedaan. Denk aan het verbreden van de toegangsweg en het verzwaren van de bodem. De camperplaats is tijdelijk. Er wordt een huurcontract opgesteld voor de periode van 20 jaar.

Selectieleidraad

Op basis van beoordelings- en wegingscriteria wordt één ondernemer geselecteerd. Deze ondernemer krijgt de gelegenheid om de camperplaats in de gemeente Zaanstad te realiseren en te exploiteren. Op basis van de informatie in de selectieleidraad krijgt de ondernemer gelegenheid om plannen en ideeën voor de camperplaats kenbaar te maken.

Selectieleidraad exploitatie camperplaats.pdf

Nota van beantwoording - selectieleidraad exploitatie camperplaats.pdf

Bijlage 1 concept huurovereenkomst.pdf

Verslagen en onderzoeken inzien? Mail naar p.kole@zaanstad.nl. 

Doel

Het doel van de selectieprocedure is het vinden van een geschikte partij voor de realisatie en exploitatie van een kwalitatief goede en veilige overnachtingsplaats voor campers aan de Doctor H.G. Scholtenstraat. Hiermee wordt de overlast in de wijk(en) tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd de overnachting van campereigenaren op een professionele manier gefaciliteerd.

Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure


Wanneer?

Wat?

27-09-2023

Publicatie selectieleidraad

09-10-2023 vóór 9.00u ‘s ochtends

Deadline mogelijkheid tot het stellen van vragen door exploitanten

13-10-2023 vóór 00.00u ’s nachts

Deadline beantwoording vragen door gemeente

13-11-2023 vóór 9.00u ‘s ochtends

Uiterlijke datum inschrijving door exploitanten

24-11-2023 vóór 00.00u ‘s nachts

Beoordeling inschrijvingen

24-11-2023 vóór 00.00u ‘s nachts

Bekendmaking gunning via mail

14-12-2023 vóór 00.00u ‘s nachts

Bezwaarprocedure


Tot en met 9 oktober 9.00u ‘s ochtends krijgt u de gelegenheid om per e-mail vragen te stellen. U kunt uw vragen sturen naar: p.kole@zaanstad.nl. De beantwoording van de vragen wordt uiterlijk 13 oktober 2023 per e-mail aan alle partijen verzonden. De afzender van de vragen blijft hierin anoniem.

Op basis van de informatie in de selectieleidraad krijgt u tot 13 november 9.00u ‘sochtends  de gelegenheid om een digitale inzending van uw inschrijving voor de realisatie en exploitatie van de camperplaats in te dienen. Na deze datum is de inschrijving gesloten.          

Op basis van de beoordelingswijze zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de selectieleidraad worden de inzendingen door een selectiecommissie beoordeeld.          

Op 24 november ontvangen alle inzenders per e-mail bericht over de definitieve keuze van de

selectiecommissie. Hierna krijgt u twintig dagen, tot en met 14 december, de gelegenheid om bezwaar in te dienen tegen de keuze van de selectiecommissie.

Afbeelding: locatie potentiele camperplaats Doctor H.G. Scholtenstraat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl