Gemeente draait verhoging leges horeca en evenementen terug

Gemeente draait verhoging leges horeca en evenementen terug


16 juli 2021
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om leges op vergunningverleningen te verlagen met ruim 66%. Het gaat dan onder andere om leges voor vergunningen voor horeca, voor evenementen en voor kinderopvang. Aan het begin van dit jaar verhoogde de gemeente deze leges om ze volledig kostendekkend te maken. Het college wil de leges weer terugbrengen naar het prijsniveau van 2020, vermeerderd met 1,5% inflatie. Op deze manier wil de gemeente lokale ondernemers steunen die getroffen zijn door de coronacrisis. De verlaging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.

Vanuit de stad en vanuit de gemeenteraad kwamen eerder dit jaar signalen over deze verhoging. Het zou de positie van ondernemers nog moeilijker maken, naast de coronamaatregelen. Door de leges weer te verlagen, ontstaat er wel een tekort in de begroting. Dit tekort wil Zaanstad financieren met de coronagelden. Na de zomer gaat de gemeenteraad dit voorstel bespreken

Gemeente stuurt voorlopig geen rekening

Voor aanvragen van vergunningen die onder dit voorstel vallen, sturen we voorlopig geen rekeningen. Pas na behandeling in de gemeenteraad, brengen we de leges in rekening.

Structurele oplossing voor tarieven 2022

De gemeenteraad stelt de hoogte van de leges voor volgend jaar vast tijdens de begrotingsbehandeling in november van dit jaar. Het college gaat nu op zoek naar een structurele oplossing voor de tarieven in 2022.

Geen precario over terrassen in 2021

Het College stelt ook voor om de  precariobelasting op terrassen over het hele jaar kwijt te schelden. Eind 2020 besloot het college al om deze belasting niet te heffen over het eerste kwartaal van 2021. Dit voorstel gaat de gemeenteraad ook na de zomer behandelen.

foto van een terras

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl