Start terugbetaling Tozo-krediten

Start terugbetaling Tozo-kredieten


25 november 2020
1 januari 2021 start voor iedereen de aflossingsverplichting van de verstrekte Tozo-kredieten. U betaalt gedurende de gehele looptijd een vast maandelijks bedrag. Dit bedrag bestaat uit een gedeelte aflossing en een gedeelte rente. Dit bedrag is iets hoger dan het aflossingsbedrag dat in de toekenningsbeschikking staat. Dit komt omdat de rente ook is meegerekend.

U ontvangt begin januari 2021 eenmalig een brief waarin het maandelijks te betalen bedrag staat. Wij verzoeken u het bedrag voor de 20e van iedere maand over te maken. U kunt ook versneld aflossen, zonder boete. 

Uitstel betalingsverplichting Tozo-krediet 

Is het voor u moeilijk om aan de betalingsverplichting te voldoen? De gemeente kan u uitstel geven van de maandelijkse betaling. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het digitale formulier “verzoek uitstel betalingsverplichting Tozo krediet”. U vindt dit formulier vanaf 15 december hier. Heeft u al een verzoek ingediend? Gebruik dan alsnog dit formulier. Alleen verzoeken die op deze manier worden ingediend, kunnen wij in behandeling nemen.


Foto van een man achter een computer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl